Úvod » Aktuality » Za Jánom Škottom

Za Jánom Škottom

Ján Škott, náš priateľ a spolupracovník, nás nečakane opustil 2. 12. 2020.

Pochádzal z podtatranskej obce a mal nesmierne pozitívny vzťah k tradičnému umeniu, ale aj k umeniu ako takému.

Stál za projektom inklúzie zdravotne postihnutých do prostredia folklórneho hnutia. Bol iniciátorom, organizátorom a realizátorom aktivít folklórneho súboru Javorček. Bol riaditeľom DSS na Javorinskej, zakladateľom  Kresťanskej ligy na pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, špeciálnym pedagógom a zakladateľom  chráneného bývania v Rusovciach.

Bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom odborných pracovníkov pre folklór a folklorizmus NOC J. Buriča (spoluzakladateľ FS Javorček), P. Bútora (vedúci FS Lipa) a K. Babčákovej, ktorá FS Javorček pedagogicky viedla. Bol každoročným účastníkom folklórnych festivalov a súťaží. Bol to ČLOVEK, UČITEĽ.

Folklórny súbor Javorček má za sebou stovky integrovaných predstavení s FS Bezanka a najmä s FS Lipa, taktiež predvianočné integrované vystúpenia Pokoj ľuďom dobrej vôle v desiatkach miest a obcí po celom Slovensku, ale aj dvadsať rokov arteterapie ľudovým tancom a hudbou v praxi.

Súboru patrí vďaka za množstvo uskutočnených nácvikov, sústredení, pedagogických aktivít, tvorivých činností, za vzájomnú pomoc medzi tanečníkmi a hudobníkmi, za všetky aktivity, prostredníctvom ktorých sa nielen diváci, ale aj interpreti toho veľa naučili. V medzinárodnom kontexte folklórneho hnutia sa obdobná inklúzia začína pertraktovať až v ostatných rokoch ako inovatívny prístup.

Súbor vystúpil aj na dvoch ročníkoch Folklórneho festivalu Východná (1994 a 2008).

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym, i vďaku v mene interpretov, divákov a všetkých priaznivcov folklórneho hnutia.

Vičnaja pamjať…

Tento článok bol zverejnený 8. 12. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.