Vzdelávacie aktivityMetodické materiály

Pozvánka na Dirigentskú paličku 2019

Pozývame vás na workshop pre dirigentov detských, mládežníckych a dospelých speváckych zborov spojený s prehliadkou speváckych zborov, ktorý sa bude ...
Zobraziť

Pozvánka na seminár INSITA – úprimné umenie

Pozývame vás na seminár INSITA – ÚPRIMNÉ UMENIE, ktorý sa uskutoční 15. septembra 2019 od 14.00 hod. v Justiho sieni ...
Zobraziť

V krásnej záhrade Jána Hollého

Rok 2019 je rokom 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a zároveň 170. výročím úmrtia Jána Hollého. Hoci písal svoju ...
Zobraziť
Adriana Lengyelová v prednese básne Hojka na 55. HK. Foto: Filip Lašut

Tvorivá dielňa k interpretácii poézie Jána Hollého

V roku 170. výročia úmrtia najväčšieho básnika bernolákovskej slovenčiny pripravuje Národné osvetové centrum tvorivú dielňu k prednesu poézie Jána Hollého, ...
Zobraziť

Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom v rámci Festivalu ľudovej kultúry Koliesko každoročne pripravuje seminár z ...
Zobraziť

Prednes ako cesta II.

Prednes ako cesta II ...
Zobraziť

Čo by bolo, keby bolo… (skladba pre detský spevácky zbor)

Pre detské spevácke zbory pripravujeme zborník skladieb "Belo Felix deťom". Malou ukážkou je táto partitúra skladby "Čo by bolo, keby ...
Zobraziť

Prednes ako cesta

Moje umenie: Prednes ako cesta ...
Zobraziť

Najväčšie prozaické chyby

Moje umenie: Najväčšie prozaické chyby ...
Zobraziť