AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Uskutočnili sme odborný seminár o sociálnej prevencii

V dňoch 17. a 18. 9. 2020 sme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove uskutočnili odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Venovali ...
Zobraziť

Uskutočnili sme vzdelávacie podujatie pre kultúrno-osvetové a vzdelávacie inštitúcie

V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom sme 3. septembra 2020 realizovali vo forme sociálno-psychologického výcviku preventívne podujatie s názvom Participácia ...
Zobraziť

Ako transformovať kultúrne organizácie k novým výkonom?

Národné osvetové centrum realizovalo dva webináre, ktorých témou bol strategický a krízový manažment a angažovanie tímov v neistých situáciách. Webináre ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Neboli nájdené žiadne články.