AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív
20190903_vycvik-SENICA

Projekt vzdelávania pre kultúrne inštitúcie Trnavského kraja

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – sociálnopsychologický výcvik Chcete vedieť viac o nových trendoch v oblasti látkových ...
Zobraziť

Prihláste sa na tréning Strategické plánovanie v kultúrnych organizáciách

Strategické plánovanie je jednou z kľúčových kompetencií riadiacich a odborných pracovníkov – manažérov kultúry. Pripravili sme tréning, na ktorom vás ...
Zobraziť

Ako písať kroniky a monografie?

Dávame vám do pozornosti dva odborné texty k problematike skvalitnenia kroník a monografií miest a obcí Slovenska. Príspevky odzneli v októbri ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Neboli nájdené žiadne články.