AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív
Gamifikácia v oblasti kultúry, 20. 7. 2021

Gamifikácia v oblasti kultúry

Registrácia: https://www.nocka.sk/registracia/ ...
Zobraziť
Ako sa efektívne učiť online

Ako sa efektívne učiť online

Registrácia: https://www.nocka.sk/registracia/ ...
Zobraziť

Pozvánka na webinár Prvé kroky ku kvalitnej vizuálnej komunikácii

Registrácia elektronicky: https://forms.gle/AbZiHHRk8iE2ton6A ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Age management pro práci s cílovou skupinou 50+

V tejto metodickej príručke sa môžete oboznámiť s riadením s ohľadom na vek, konkrétne s demografickými východiskami problému, špecifikami riadenia ...
Zobraziť

Rok Ľudovíta Štúra a osveta

Zborník príspevkov z kolokvia venovaného 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra zdôrazňuje aktuálnosť jeho duchovného, národného, kultúrneho, politického i štátneho programu ...
Zobraziť

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Zborník príspevkov z konferencie prináša množstvo informácií, podnetov a príkladov starostlivosti o kultúrne dedičstvo, ktoré môžu čitateľa inšpirovať pri realizácii ...
Zobraziť

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál charakterizuje dobrovoľníctvo, jeho kľúčové pojmy, ale najmä ukazuje postupy ako zapájať dobrovoľníkov do činnosti organizácií v oblasti kultúry ...
Zobraziť

Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Ponúkame všetkým, čo sa zaujímajú o dianie v kultúre pohľad na súčasné problémy a trendy v kultúrnom živote na miestnej ...
Zobraziť

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia Vám predstaví teoretické poznatky, metodické prístupy i dobrú prax v oblasti záujmového vzdelávania. Autori príspevkov poukazujú na realizáciu nových ...
Zobraziť