AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív
NOC_POZVANKA_20210907

Využívanie kontrolingu a supervízie v riadení

Pozývame vás na tréning zameraný na využívanie podporných a kontrolných mechanizmov pri riadení. Prihlásiť sa na podujatie môžete na www.nocka.sk/registracia ...
Zobraziť
Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

S cieľom inšpirovať a pomôcť praktickým realizátorom primárnej prevencie v aktivitách zameraných na tému látkových a tzv. nelátkových závislostí dňa 29. 7. 2021 NOC ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Reflexia kultúry

Reflexie kultúry vychádzali ako príloha časopisu Národná osveta v rokoch 2010 a 2011. Reflexia kultúry 3-4 2010 Reflexia kultúry 5-6 ...
Zobraziť

Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Celoživotné vzdelávanie – cielené, nepretržité vzdelávacie činnosti, ktorých účelom je zlepšovanie vedomostí, zručnosti a kompetencii, Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a ...
Zobraziť

Andragogický rozvoj lektora

Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky ...
Zobraziť

Přehled antropologických teorií kultúry

Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ...
Zobraziť

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

V tejto učebnici sa stretnete so základným pojmami, ktoré približujú komunikáciu v celej jej šírke so zameraním na vzdelávanie dospelých ...
Zobraziť

Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky

Inšpirujte sa informáciami z Českej republiky i Európy pri pohľade na riadenie pracovníkov v zrelom veku. Publikácia prináša informácie zamerané ...
Zobraziť
Loading...