AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Slovenská republika je v oblasti vzdelávania dospelých dlhodobo na konci rebríčka členských štátov EÚ. Svedčia o tom i údaje zo štatistického zisťovania ...
Zobraziť
20190903_vycvik-SENICA

Projekt vzdelávania pre kultúrne inštitúcie Trnavského kraja

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – sociálnopsychologický výcvik Chcete vedieť viac o nových trendoch v oblasti látkových ...
Zobraziť
Loading...

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Voľný čas – príležitosť na rozvoj kreativity, inovácii a vzdelávania

Prelistujte si túto publikáciu a získajte širší pohľad na problematiku voľného času. Príspevky andragógov, kulturológov i pracovníkov Národného osvetového centra ...
Zobraziť

Ako písať kroniky a monografie?

Dávame vám do pozornosti dva odborné texty k problematike skvalitnenia kroník a monografií miest a obcí Slovenska. Príspevky odzneli v októbri ...
Zobraziť
Loading...