AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na online webináre

Registrácia: https://forms.gle/nJPeU4sn9gmabkFX7 ...
Zobraziť

100 hesiel z Abecedy reklamy

V dnešnej dobe sa naplno prejavuje sila online sveta, sociálnych médií a reklamy. Preto je čoraz dôležitejšie zaoberať sa marketingom, reklamou a propagáciou ...
Zobraziť

Pozvánka na webinár: 5 pilierov funkčného tímu

Registrácia: https://forms.gle/CTeXtspspDPjCRK17 Registrovaným účastníkom bude zaslaný online MS TEAMS link dňa 24. 3. 2021 ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

100 hesiel z Abecedy reklamy

V dnešnej dobe sa naplno prejavuje sila online sveta, sociálnych médií a reklamy. Preto je čoraz dôležitejšie zaoberať sa marketingom, reklamou a propagáciou ...
Zobraziť

Reflexia kultúry

Reflexie kultúry vychádzali ako príloha časopisu Národná osveta v rokoch 2010 a 2011. Reflexia kultúry 3-4 2010 Reflexia kultúry 5-6 ...
Zobraziť

Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Celoživotné vzdelávanie – cielené, nepretržité vzdelávacie činnosti, ktorých účelom je zlepšovanie vedomostí, zručnosti a kompetencii, Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a ...
Zobraziť

Andragogický rozvoj lektora

Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky ...
Zobraziť

Přehled antropologických teorií kultúry

Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ...
Zobraziť

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

V tejto učebnici sa stretnete so základným pojmami, ktoré približujú komunikáciu v celej jej šírke so zameraním na vzdelávanie dospelých ...
Zobraziť
Loading...