AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na sociálnopsychologický výcvik

Registračný formulár: https://forms.gle/kTbGRjaaWK2Q9ChA8 Platba registračného poplatku: http://www.nocka.sk/obchod/produkt/socialnopsychologicky-vycvik/ ...
Zobraziť

Projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Slovenská republika je v oblasti vzdelávania dospelých dlhodobo na konci rebríčka členských štátov EÚ. Svedčia o tom i údaje zo štatistického zisťovania ...
Zobraziť
Loading...

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Reflexia kultúry

Reflexie kultúry vychádzali ako príloha časopisu Národná osveta v rokoch 2010 a 2011. Reflexia kultúry 3-4 2010 Reflexia kultúry 5-6 ...
Zobraziť

Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Celoživotné vzdelávanie – cielené, nepretržité vzdelávacie činnosti, ktorých účelom je zlepšovanie vedomostí, zručnosti a kompetencii, Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum a vzdelávanie 2007-2018

Publikácia Národné osvetové centrum a vzdelávanie 2007 – 2018 sumarizuje a mapuje široké a rozmanité spektrum vzdelávacích aktivít. Podobné prehľady ...
Zobraziť

Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes

Publikácia retrospektívne analyzuje základné rámce histórie a tradície občianskeho vzdelávania dospelých v Českej republike a na Slovensku. Jednotlivé štúdie sledujú ...
Zobraziť

Andragogický rozvoj lektora

Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky ...
Zobraziť

Přehled antropologických teorií kultúry

Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ...
Zobraziť
Loading...