AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Kapitolky z kultúry 3: Kultúra v kraji (kontext a možnosti rozvoja)

Prezentácia doc. Mgr. art. Svetlany Waradzinovej na webinári Kapitolky z kultúry 3 Prezentácia PDF ...
Zobraziť

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 – 2030

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2021 Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Online webinár: Spolu vlastnou cestou

Webinár sa uskutočnil 8. decembra v rámci Týždňa celoživotného učenia 2021. Bol určený pre zamestnancov NOC, kultúrno-osvetových inštitúcií a Ministerstva ...
Zobraziť

Kapitolky z kultúry 2: Úlohy a možnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rozvoji lokality

Michal Hladký: Úlohy a možnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v rozvoji lokality Zvukový záznam: Národné osvetové centrum · Webinár Kapitolky ...
Zobraziť

Supervízia v riadení tímov

Lektor: Marian Štermenský Prezentácia PDF ...
Zobraziť

Riziká kyberšikanovania a sextingu a možnosti prevencie

Autorka textu: Doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. Riziká kyberšikanovania a sextingu a možnosti prevencie PDF ...
Zobraziť

Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence

Autor textu: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence PDF ...
Zobraziť