AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na webinár Prvé kroky ku kvalitnej vizuálnej komunikácii

Registrácia elektronicky: https://forms.gle/AbZiHHRk8iE2ton6A ...
Zobraziť

Online webinár: Kapitolky z kultúry 1

Registrácia: https://forms.gle/ttxVA2Rj2u9K7TZf7 ...
Zobraziť

Pozvánka na online webináre

Registrácia: https://forms.gle/nJPeU4sn9gmabkFX7 ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Koučing a mentoring v riadení

Prezentácia: Koučing a mentoring v riadení ...
Zobraziť

Efektívny home office (prezentácia)

Efektívny home office PDF ...
Zobraziť

Prvé kroky ku kvalitnej vizuálnej komunikácii (prezentácia)

Vizuálna komunikácia (prezentácia) PDF  ...
Zobraziť

Age management (prezentácia)

Prezentácia na tému, ako riadiť svoju pracovnú kariéru. Age management PDF ...
Zobraziť

Vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov (historický prehľad)

Vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov (historický prehľad) PDF ...
Zobraziť