AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Máme za sebou workshop o rizikovom správaní mládeže

Druhý zo série workshopov na aktuálne témy sociálnej prevencie sa online formou uskutočnil 29. októbra 2020 a bol zameraný na ...
Zobraziť

Pozvánka na online vzdelávanie

Prihlasovanie: https://forms.gle/dsRiuHwVTcNCQgYh9 ...
Zobraziť

Uskutočnili sme odborný seminár o sociálnej prevencii

V dňoch 17. a 18. 9. 2020 sme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove uskutočnili odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Venovali ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Reflexia kultúry

Reflexie kultúry vychádzali ako príloha časopisu Národná osveta v rokoch 2010 a 2011. Reflexia kultúry 3-4 2010 Reflexia kultúry 5-6 ...
Zobraziť

Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Celoživotné vzdelávanie – cielené, nepretržité vzdelávacie činnosti, ktorých účelom je zlepšovanie vedomostí, zručnosti a kompetencii, Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a ...
Zobraziť

Andragogický rozvoj lektora

Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky ...
Zobraziť

Přehled antropologických teorií kultúry

Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ...
Zobraziť

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

V tejto učebnici sa stretnete so základným pojmami, ktoré približujú komunikáciu v celej jej šírke so zameraním na vzdelávanie dospelých ...
Zobraziť

Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky

Inšpirujte sa informáciami z Českej republiky i Európy pri pohľade na riadenie pracovníkov v zrelom veku. Publikácia prináša informácie zamerané ...
Zobraziť
Loading...