AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív
seminár: Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami

Účinné terapeutické prístupy k deťom so psychickými problémami

Pozvánka na seminár pre psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, kultúrno-osvetových pracovníkov, respektíve iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou Pozvánka ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Supervízia v riadení tímov

Lektor: Marian Štermenský Prezentácia PDF ...
Zobraziť

Riziká kyberšikanovania a sextingu a možnosti prevencie

Autorka textu: Doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. Riziká kyberšikanovania a sextingu a možnosti prevencie PDF ...
Zobraziť

Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence

Autor textu: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence PDF ...
Zobraziť

Ako sa efektívne učiť online

Lektor: Braňo Frk Prezentácia PDF ...
Zobraziť

Biologické a psychosociálne rizikové faktory vzniku obezity (prezentácia)

Autorka: Adela Penesová (Biomedicínske centrum SAV) Prezentacia PDF ...
Zobraziť