AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Seminár: Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb

Pozývame vás na seminár Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb. Seminár pripravilo Národné osvetové centrum a ...
Zobraziť

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálno-patologických javov

Prevencia rizikového správania detí a mládeže, kyberšikana, prevencia kriminality a divácke násilie. Chcete o tom vedieť viac? Ste na správnom ...
Zobraziť

Otvorené – ústretové – prístupné

Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.