AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálno-patologických javov

Prevencia rizikového správania detí a mládeže, kyberšikana, prevencia kriminality a divácke násilie. Chcete o tom vedieť viac? Ste na správnom ...
Zobraziť

Otvorené – ústretové – prístupné

Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre ...
Zobraziť

Odborný seminár o sociálnej prevencii

Národné osvetové centrum pozýva na dvojdňový seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Odborný seminár sa uskutoční 4. a 5. októbra v ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.