AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na webinár: Efektívny homeoffice

Registrácia: https://forms.gle/5kKoZhTm4Ljn41Di6 ...
Zobraziť

Tréning Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Online tréning realizovalo oddelenie vzdelávanie, výskumu a štatistiky NOC v dňoch 18. a 19. novembra 2020 v rámci prioritného projektu ...
Zobraziť

Workshop Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Dňa 15. decembra 2020 sme uskutočnili interaktívny workshop v rámci priority Občiansky aktivizmus. Lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., v ňom ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

V závere roka 2020 vydalo Národné osvetové centrum zborník odborných príspevkov z oblasti sociálnej prevencie pod názvom Prevencia vybraných sociálnopatologických ...
Zobraziť

Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Metodický materiál PDCS Tento metodický materiál spracovali Dušan Ondrušek, Lukáš Zorád a Zuzana Fialová – lektori online tréningu z organizácie PDCS. Jeho ...
Zobraziť