AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť

Tréning Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Online tréning realizovalo oddelenie vzdelávanie, výskumu a štatistiky NOC v dňoch 18. a 19. novembra 2020 v rámci prioritného projektu ...
Zobraziť

Workshop Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Dňa 15. decembra 2020 sme uskutočnili interaktívny workshop v rámci priority Občiansky aktivizmus. Lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., v ňom ...
Zobraziť

Cyklus kronikárskych webinárov

Lektor: Martin Lukáč Témy webinárov: Kronikárske právo – ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve, štatút kronikára, vymožiteľnosť a overovanie informácií ...
Zobraziť

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť

Pravda v dobe dezinformácií

Autor: Adam Dobrota Obsah metodického materiálu: Definícia pojmov a všeobecný úvod Hľadanie príčin vzniku dezinformácií Kritické myslenie Pravda v dobe ...
Zobraziť
Neboli nájdené žiadne články.