AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Metodický materiál PDCS Tento metodický materiál spracovali Dušan Ondrušek, Lukáš Zorád a Zuzana Fialová – lektori online tréningu z organizácie PDCS. Jeho ...
Zobraziť

Pozvánka na diskusiu: Ako sa brániť manipulácii a hoaxom?

Diskusia sa uskutoční v online priestore formou LIVE streamu na Facebook stránke Véčka ...
Zobraziť

Kronikárske minimum

Radi by sme vám dali do pozornosti prezentáciu z odborného seminára Kronikárske minimum, ktorý sa venoval problematike tvorby kroník a jej skvalitneniu ...
Zobraziť

Prezentácie zo seminárov

Sprístupňujeme príspevky zo seminárov Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry a Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ...
Zobraziť

Ľudské práva v činnosti kultúrnych zariadení

Ľudské práva v činnosti kultúrnych zariadení ...
Zobraziť