AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Hodnotenie tréningu Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Online tréning realizovalo oddelenie vzdelávanie, výskumu a štatistiky NOC v dňoch 18. a 19. novembra 2020 v rámci prioritného projektu ...
Zobraziť

Hodnotenie workshopu Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Dňa 15. decembra 2020 sme uskutočnili interaktívny workshop v rámci priority Občiansky aktivizmus. Lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., v ňom ...
Zobraziť

Hodnotenie webinára Pravda v dobe dezinformácií

V rámci priority Občiansky aktivizmus uskutočnilo Národné osvetové centrum dňa 10. decembra 2020 webinár na tému Pravda v dobe dezinformácií ...
Zobraziť

Pravda v dobe dezinformácií

Autor: Adam Dobrota Obsah metodického materiálu: Definícia pojmov a všeobecný úvod Hľadanie príčin vzniku dezinformácií Kritické myslenie Pravda v dobe ...
Zobraziť

Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Autor: Marián Štermenský Obsah metodického materiálu: Rola a úlohy lídra v komunite Platformy interného dialógu v regióne Návrh riešenia prípadovej ...
Zobraziť

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú ...
Zobraziť
Loading...