AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na diskusiu: Ako sa brániť manipulácii a hoaxom?

Diskusia sa uskutoční v online priestore formou LIVE streamu na Facebook stránke Véčka ...
Zobraziť

Občiansky aktivizmus: Ako sa nenechať zmanipulovať

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s koronavírusom Covid-19 podujatia realizujeme pre uzavreté skupiny z jednej školy, prípadne jednej triedy. V prípade ...
Zobraziť

Pozvánka na seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Chcete sa viac dozvedieť o téme násilia voči deťom a mládeži, o psychickom týraní, finančnej gramotnosti a senioroch ako rizikovej ...
Zobraziť
Loading...

Kronikárske minimum

Radi by sme vám dali do pozornosti prezentáciu z odborného seminára Kronikárske minimum, ktorý sa venoval problematike tvorby kroník a jej skvalitneniu ...
Zobraziť

Prezentácie zo seminárov

Sprístupňujeme príspevky zo seminárov Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry a Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ...
Zobraziť

Ľudské práva v činnosti kultúrnych zariadení

Ľudské práva v činnosti kultúrnych zariadení ...
Zobraziť