AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na online tréningy

Registrácia: https://forms.gle/NtVKAT59DfAZrdnX9 ...
Zobraziť

Pozvánka: Cyklus kronikárskych webinárov

Registrácia: https://forms.gle/oHzXKJxxp7kuMugd6 ...
Zobraziť

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Registrácia: https://forms.gle/Jvdvq6oPCbgmaKYd6 Z dôvodu naplnenia kapacít bola registrácia ukončená! Prezentácie lektorov: Nina Benova - prezentacia Adela Penesova - prezentacia  Zdenek ...
Zobraziť

Staň sa kompetentným rečníkom a argumentuj

Metodický materiál z online webinára Staň sa kompetentným rečníkom a argumentuj! Základy argumentu Štruktúrované myslenie Artikulácia myšlienky Nácvik argumentácie Stiahnuť ...
Zobraziť

Ako riešiť konflikty?

Metodický materiál z online webinára Ako riešiť konflikty? Ako vznikajú postoje Prečo je ťažké zmeniť názor Ako efektívne počúvať druhých ...
Zobraziť

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Európska komisia prijala v apríli 2021 Stratégiu v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prezentované materiály ...
Zobraziť

Pozvánka na online seminár: Prevencia v praxi

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/12Dn6Sk5pAnuf_RE63GnWgkm1Z8diIcVK4uQHs1oZbo0/edit ...
Čítať Viac

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Registrácia: https://forms.gle/Jvdvq6oPCbgmaKYd6 Z dôvodu naplnenia kapacít bola registrácia ukončená! Prezentácie lektorov: Nina Benova - prezentacia Adela Penesova - prezentacia  Zdenek ...
Čítať Viac