AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka: Cyklus kronikárskych webinárov

Registrácia: https://forms.gle/oHzXKJxxp7kuMugd6 ...
Zobraziť

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť

Pozvánka na webinár: Efektívny homeoffice

Registrácia: https://forms.gle/5kKoZhTm4Ljn41Di6 ...
Zobraziť

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Európska komisia prijala v apríli 2021 Stratégiu v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prezentované materiály ...
Zobraziť

Cyklus kronikárskych webinárov

Lektor: Martin Lukáč Témy webinárov: Kronikárske právo – ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve, štatút kronikára, vymožiteľnosť a overovanie informácií ...
Zobraziť

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť