AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka: Cyklus kronikárskych webinárov

Registrácia: https://forms.gle/oHzXKJxxp7kuMugd6 ...
Zobraziť

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť

Pozvánka na webinár: Age management

Registrácia: https://forms.gle/EZ6jXJaynAabL4j1A ...
Zobraziť

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových ...
Zobraziť

Pravda v dobe dezinformácií

Autor: Adam Dobrota Obsah metodického materiálu: Definícia pojmov a všeobecný úvod Hľadanie príčin vzniku dezinformácií Kritické myslenie Pravda v dobe ...
Zobraziť

Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regióne

Autor: Marián Štermenský Obsah metodického materiálu: Rola a úlohy lídra v komunite Platformy interného dialógu v regióne Návrh riešenia prípadovej ...
Zobraziť
Loading...