V dňoch 24. a 25. júla 2019 odborná porota v zložení: predseda: PaedDr. Elena Porubänová a členovia: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Mgr. art. Eva Tkáčiková, Ing. Jozef Vydrnák a Mgr. Martin Kellenberger hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 postúpili z ôsmich krajských súťaží, ktorým predchádzalo 31 regionálnych kôl.

Do celoštátneho kola bolo prihlásených 272 diel od 156 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 154 diel od 114 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 14 cien a 15 čestných uznaní. Slávnostná vernisáž 56. ročníka súťaže spojená s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 6. septembra 2019 na Trenčianskom hrade.