Úvod » Neprofesionálne umenie » Výtvarná tvorba » Výtvarné spektrum 2017 – vyhodnotenie

Výtvarné spektrum 2017 – vyhodnotenie

54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
V dňoch 25. a 26. júla 2017 odborná porota v zložení: predseda: Mgr. Martin Kellenberger; Bratislava; PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Banská Bystrica; Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; akademický maliar Juraj Oravec, Trenčín hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2017. Do súťaže bolo prihlásených 342 diel od 183 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 173 diel od 115 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 18 čestných uznaní. Národné osvetové centrum vyhlásilo pre rok 2017 tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať súťaž. Členovia poroty z predložených návrhov nevybrali žiaden a rozhodli sa neudeliť cenu v tejto kategórii. Súťaž na návrh loga bude opäť vyhlásená v rámci budúcoročného 55. ročníka Výtvarného spektra.

Tento článok bol zverejnený 18. 9. 2017 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.