Aj v tomto roku Národné osvetové centrum spolupracovalo s O.Z. Romano kher na výtvarno-literárnej súťaži detí Coloriskeri luma – Farebný svet.  Témou tohtoročnej súťaže bol “MÔJ ŽIVOTNÝ PRÍBEH”.

Výstava prác v Univerzitnej knižnici v priestoroch Barokového nádvoria na Ventúrskej ul. 11 v Bratislave bude otvorená do 27. júna 2019.

Sme radi, že sme mohli prispieť k úspešnému priebehu celej súťaže.

A toto sú víťazné výtvarné práce:

Tamara Marčeková, Mama
Adam Škrovan, Moja mama
Kristián Bilý, Farebný svet
Laura Strošová, Rasa nie je dôležitá
Ema Péter, Moja mama
Janka Peštová, Svet nie je čierno-biely