Inštitút kultúrnej politiky
VÚC Košický kraj
Ekonomická fakulta TUKE
Fond na podporu umenia
ENCATC
Sociologický ústav SAV
Infostat
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Inštitúcie, s ktorými spolupracujeme v oblasti štátneho štatistického zisťovania:

Divadelný ústav
Hudobné centrum
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Slovenská národná galéria
Slovenská národná knižnica
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské národné múzeum
Slovenský filmový ústav