Národné osvetové centrum spolu s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote vzhľadom na aktuálnu situáciu v okrese Rimavská Sobota ruší  celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých FEDIM 2021.

Oceneným divadelným súborom z krajských kôl zostáva priamy postup a návrh na postup do celoštátneho kola v roku 2022.

Vyhlásenie NOC o zrušení FEDIMu 2021 (PDF)