Verejný odpočet činnosti Národného osvetového centra za rok 2019 sa bude konať dňa 13. augusta 2020 o 14:00 hod. v priestoroch V-klubu, Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava.

Tešíme sa na Vašu účasť.