Súčasťou 64. Hviezdoslavovho Kubína v roku 2018 bola trojdňová tvorivá dielňa Náš Hviezdoslav, ktorú viedla Zuzana Demková. Jej obsahom bolo hlbšie zoznámenie s náročnou poéziou slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava – jej obraznosťou, tematikou, slovníkom, syntaxou, veršom. Absolventi dielne sa predstavili večerným vystúpením 22. 6. 2018 v MsKS v Dolnom Kubíne.