Propozície na rok 2020:

Jazykom tanca – dodatok k propozíciam č.1

Jazykom tanca 2020 propozície

Príloha č. 1_Jazykom tanca_protokol

Príloha č. 2_Jazykom tanca_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 Jazykom tanca, odporúčaný zoznam porotcov