Jazykom tanca 2022_propozície

Príloha č. 1_Jazykom tanca 2022_protokol

Príloha č. 2_Jazykom tanca 2022_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 Jazykom tanca 2022_zoznam odporúčaných porotcov