Úvod » Súťaže a prehliadky » Jazykom tanca » Tancuj, tancuj 2017 – tlačová správa

Tancuj, tancuj 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2014.

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov pod názvom „Tancuj, tancuj 2017“ sa konala v dňoch 11. – 12. novembra 2017 v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. Súťaž sa uskutočňuje s trojročnou periodicitou a jej účastníkmi sú folklórne súbory, postupujúce z regionálnych a krajských kôl. Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia, realizovaného s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja, je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátorom súťaže bolo Liptovské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš.

Odbornú porotu tvorili Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., etnomuzikológ, dekan filozofickej fakulty UKF v Nitre, Dušan Hégli, choreograf, umelecký vedúci Tanečného divadla  Ifjú szívek, Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD., choreografka, tanečná pedagogička, metodička CTK v Myjave, Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička, dramaturgička Štátnej opery v Banskej Bystrici, Mgr. art. František Morong, tanečný pedagóg, iniciátor hnutia tanečných domov z OZ Dragúni a Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, tanečný pedagóg zo Súkromného hudobného a tanečného konzervatória v Košiciach. Predsedníčkou poroty bola. Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová, PhD., tanečná pedagogička, etnochoreologička,  riaditeľka Odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti MK SR.

Súťažná časť podujatia, v ktorej sa predstavilo 13 choreografií 19-tich autorov z celého Slovenska s takmer 400 účinkujúcimi tanečníkmi, spevákmi a hudobníkmi, sa konala v miestnom Dome kultúry v sobotu v popoludňajších hodinách. Súťažné čísla v dvoch blokoch hodnotila odborná porota v zmysle propozícií umiestnením v zlatom, striebornom či bronzovom pásme, udelením špeciálnych cien i titulu laureáta.

Po večeri sa v miestnej sále reštaurácie Route 66 konala tanečná zábava pri ľudovej hudbe Michala Pagáča z Dubnice nad Váhom, spojená so školou tanca pod vedením Mgr. art. Jána Michálika a Mgr. art. Kataríny Sládečkovej z FS Živel.

Odborná porota sa s choreografmi a vedúcimi folklórnych kolektívov stretla na rozborovom seminári v nedeľu dopoludnia. Konštruktívna kritika a postrehy poroty padli na úrodnú pôdu počas prvej všeobecnej i následnej individuálnej časti hodnotenia. Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný galaprogram v priestoroch Domu kultúry, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov za účasti zástupcov vyhlasovateľa a organizátorov súťaže i primátora mesta.

Nedeľné popoludnie vyvrcholilo slávnostným galaprogramom, v ktorom sa predstavilo deväť folklórnych kolektívov s úryvkami nových scénických celovečerných programov, alebo súťažných pásiem.

Titul laureáta získala choreografia Mgr. Štefana Šteca Maľovaní v interpretácii FS Hornád z Košíc, ktorú ako najlepšiu v hlasovaní hodnotili aj zúčastnení choreografi.

Odborná porota udelila i tri špeciálne ceny. FSk Raslavičan z Raslavíc získala Cenu za  presvedčivý interpretačný prejav ľudovej hudby. Cenu za štýlovú interpretáciu porota udelila folklórnej skupine Parchovianka z Parchovianka. Tomáš Blažek z FS Ponitran z Nitry získal Cenu za štýlovú interpretáciu v hre na gajdách.

Umiestnenie v zlatom pásme získal FS Hornád z Košíc s choreografiou Mgr. Štefana Šteca Maľovaní, FS Váh z Liptovského Mikuláša s choreografiou Mgr. art. Miroslavy Palanovej Na pltisku, FS Vranovčan z Vranova nad Topľou s choreografiou Z-B-O-H-O-M v spoluautorstve Mgr. Petra Kocáka a Mgr. art. Stanislava Marišlera, ArtD., FS Csallóközi z Dunajskej Stredy s choreografiou Attilu Oláha Tance z pomedzia Váhu a Hrona a FS Ponitran z Nitry s choreografiou Mgr. Petra Hrabovského Z Podzoboria.

Strieborné pásmo získal FS Ilosvai z Veľkej Idy s choreografiou Tance zo Žitného ostrova v spoluautorstve Tomáša Dobsu a MA Michala Kupca, UFS Mladosť z Banskej Bystrice s choreografiou Ilečke autoriek Tatiany Urbanovej a Kataríny Bagľašovej, FS Rakonca z Fiľakova

S choreografiou Gábora a Klaudie Gálikovcov pod názvom Stanica na východe a FSk Parchovianka z Parchovian s choreografiou Karička z Parchovian v spoluautorstve Jozefa Topoľovského st., Jozefa Topoľovského ml. a Michala Hirka.

Bronzové pásmo získal FS Vršatec z Dubnica nad Váhom a choreografia Mgr. art. Martina Urbana, PhD. pod názvom Ozveny Telgártu, FS Jelenčan z Jelenec s choreografiou Borisa Magáta pod názvom „Aj u nás sa tancuje!“, FS Živel z Bratislavy s choreografiou Mgr. art. Jána Michálika Hore tým Vernárom a FSk Raslavičan z Raslavíc s choreografiou Mgr. Moniky Balážovej „Kim ce ňezačepia.“

Choreografia je umelecká tvorba, v ktorej autor pretavuje svoje myšlienky, pocity, znalosti a skúsenosti do javiskovej podoby, kde stvárnené tanečníkmi, spevákmi či hudobníkmi ožívajú a naďalej žijú vlastným životom. Vynikajúca organizácia súťaže i konštruktívny odborný seminár prispeli k tomu, aby sa toto umenie prezentovalo a rozvíjalo. Znalosť tradičných foriem ľudového tanca, ktorú tento ročník súťaže reflektoval, dopĺňala rozmanitosť smerovaní v súčasnej tvorbe folklórnych kolektívov na Slovensku. Popri choreografiách spracúvajúcich námety tradičných tanečných príležitostí sa v menšej miere objavilo i tanečné divadlo, či diela spracúvajúce historické námety, ktoré v interpretácii tanečníkov a hudobníkov s ich charakteristickými osobnostnými črtami vytváralo osobitú symbiózu.

Citujúc organizátorov súťaže…“V súčasnom svete môžeme ďakovať Bohu či prozreteľnosti, že sú u nás ľudia, etnológovia, etnomuzikológovia, taneční pedagógovia, muzikanti, folkloristi, nadšenci a obetavci, ktorí zasvätili svoj život záchrane ľudovému tancu a hudbe, jedinečným klenotom našej kultúry a šíria ho ďalej v javiskovej či mimoscénickej podobe. Teraz je už dotancované, aspoň pre tento krát a u nás v Mikuláši, niekde v ďalších kútoch Slovenska sa už teraz trénuje, nacvičuje, skúma a tvorí, aby sme pri ďalších podobných podujatiach mohli opäť tlieskať zanieteniu a talentu ľudí, pre ktorých je folklór veľkou láskou a možno aj životným poslaním…“

 

 

Tento článok bol zverejnený 16. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.