Národné osvetové centrum na rok 2020 vyhlási celoštátne postupové súťaže:

Šaffova ostroha 2020 – sólisti tanečníci v ľudovom tanci

Vidiečanova Habovka 2020 – hudobný folklór detí

Jazykom tanca 2020 – súťaž choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

Zlatá priadka 2020 – detská dramatická tvorivosť

Divadlo a deti 2020 – divadlo dospelých hrajúcich pre deti

FEDIM 2020 – divadlo mladých

Belopotockého Mikuláš 2020 – divadlo dospelých

Hviezdoslavov Kubín 2020 – umelecký prednes a tvorba recitačných kolektívov a divadiel poézie

Mládež spieva 2020 – mládežnícke spevácke zbory

AMFO 2020 – amatérska fotografická tvorba

CINEAMA 2020 – amatérska filmová tvorba

Výtvarné spektrum 2020 – neprofesionálna výtvarná tvorba

 

Vyhlásenie súťaže FestMlaDych sa odkladá o rok.

Vyhlásenie súťaže Strunobranie sa odkladá na neurčito.