Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Slovenské divadlo v roku 2020 jubiluje

Slovenské divadlo v roku 2020 jubiluje

Rok slovenského divadla 2020 sa nezadržateľne blíži. Prinesie so sebou divadelné inscenácie, výstavy a ďalšie podujatia zamerané na slovenské divadlo.

Divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti. Je dôležitým pilierom nášho kultúrneho bohatstva, citlivo vníma a odráža aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo. To slovenské bude v roku 2020 oslavovať významné výročia.

Oslavovať bude neprofesionálna aj profesionálna scéna

Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom 22. august 1830, keď bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát uvedená veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo. Organizátorom podujatia, ako aj jeho ústrednou postavou bol vydavateľ kníh Gašpar Féjerpataky-Belopotocký. V roku 2020 si tak pripomenieme 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Ochotnícke divadlo malo nezastupiteľnú úlohu v procese vzniku slovenského národa a zároveň vytvorilo zázemie pre vznik profesionálneho divadla.

V marci 1920 otvorilo svoje brány Slovenské národné divadlo a 100 rokov by oslávili slovenskí umelci Peter Karvaš (dramatik a teoretik), Ladislav Vychodil (scénograf), Viliam Záborský (herec a jeden zo zakladateľov slovenského recitačného umenia), Ctibor Filčík (herec) či Eva Jaczová (zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky).

Súčasťou Roku slovenského divadla 2020 bude osem vlajkových projektov

Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci môžu pozrieť na novovytvorenej webovej stránke www.rokdivadla.sk, ktorej cieľom je združiť práve podujatia pripravené k Roku slovenského divadla.

Osem vlajkových projektov vzniká v réžii troch organizátorských inštitúcií: Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra.

  1. Scénická žatva – ide o vrcholnú prehliadku tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu, ako aj hosťujúcich súborov zo zahraničia. Festival sa bude konať na konci augusta 2020 v Martine a jeho 98. ročník bude obohatený vo viacerých oblastiach programu. (Národné osvetové centrum)
  2. Divadelná udalosť – Liptovské kultúrne stredisko zameria počas roku 2020 značnú časť svojej činnosti na popularizáciu a oslavu 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Okrem výstav, celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš uvedú v deň výročia – 22. augusta 2020 – performanciu pod názvom Divadelná udalosť. (Národné osvetové centrum v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom)
  3. Divadelné storočie: stopy a postoje – významná reprezentatívna výstava sa bude rozkladať na ploche 1 500 m2 a od konca februára do začiatku októbra ju bude možné navštíviť na Bratislavskom hrade. Priblíži hlavné smery, udalosti a osobnosti slovenského profesionálneho divadla od jeho začiatkov až po súčasnosť. (Divadelný ústav)
  1. sk – dokumentačná výstava sa pozrie komplexne na fenomén profesionálneho divadelníctva, bude informovať aj o základných udalostiach, osobnostiach a faktoch spojených s divadlom na Slovensku. Touto formou sa o slovenskom divadle dozviete viac vo viacerých lokalitách na Slovensku počas celého roka 2020 a tiež v slovenských inštitútoch v niekoľkých európskych krajinách. (Divadelný ústav)
  2. Showcase slovenského divadla – podujatie sa bude konať v rámci Svetového kongresu a konferencie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktoré sa uskutočnia v Bratislave počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020. Cieľom tohto podujatia je predstaviť divadelným odborníkom z celého sveta slovenské divadlo, tanec a drámu. (Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov /AICT/IATC/)
  3. Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) – pokračovanie publikácie plynulo nadväzuje na jej prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou. Publikácia rieši všetky typy divadelných aktivít, pričom medzi nimi hľadá súvislosti a kultúrne presahy. (Divadelný ústav)
  4. 100 rokov SND – Slovenské národné divadlo v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, spol. s r. o., pripravuje knižnú publikáciu, ktorej cieľom je predstaviť sto rokov tejto vrcholnej slovenskej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto – ako symbol tohto výročia. (Slovenské národné divadlo)
  5. … tak sme my… – galavečer venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla bude zamyslením nad podstatou inštitúcie, akou je národné divadlo, a tiež polemikou o zmysle a potrebe kultúry. Podujatie, ktoré sa bude konať 1. marca 2020, prinesie netradičný pohľad na to, aké divadlo bolo, aké je a aké by sme ho chceli mať. (Slovenské národné divadlo)

Tento článok bol zverejnený 2. 12. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.