Úvod » NOC – Kontakt: Oddelenie neprofesionálneho umenia

NOC – Kontakt: Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Mgr. art. Michal Stahl # odborný pracovník pre hudbu a spev
e-mail: michal.stahl@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Lucia Hromníková # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: lucia.hromnikova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Renata Jurčová # odborná pracovníčka pre umelecký prednes
e-mail: renata.jurcova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Mgr. art. Ondrej Galbička # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. Michal Noga # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. Klaudia Ťapajnová # odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus
e-mail: klaudia.tapajnova@nocka.sk

Mgr. art. Pavel Smejkal # odborný pracovník pre film
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Debora Pastirčáková # odborná pracovníčka pre film
e-mail: debora.pastircakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Lenka Adamčáková # odborná pracovníčka pre fotografiu
e-mail: lenka.adamcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 245

Mgr. art. Eduard Klena # odborný pracovník pre výtvarnú tvorbu
e-mail: eduard.klena@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Mgr. art. Júlia Oreská # odborná pracovníčka pre literatúru
e-mail: julia.oreska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 241

Mgr. art. Matej Moško, PhD. # programový riaditeľ festivalu Scénická žatva
e-mail: matej.mosko@nocka.sk

Mgr. Diana Laciaková # šéfredaktorka časopisu Javisko
e-mail: diana.laciakova@nocka.sk

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. # odborná pracovníčka pre Encyklopédiu scénického folklorizmu
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 250

Tento článok bol zverejnený 9. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 1. 6. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.