ŠAFFOVA OSTROHA 2019

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 sa konala v dňoch 24. – 26. mája 2019 v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Tradičné prostredie domu kultúry a amfiteátra v Dlhom Klčove, dedinke vranovského okresu, ktorá je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu, bolo zmenené z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu.

Súťaž sa uskutočňuje každoročne a jej účastníkmi sú sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl súťaže, ako i nositelia tanečných tradícií.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia z verejných zdrojov podporeného Fondom na podporu umenia, je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátormi súťaže sú Obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.
V súťaži sa v tomto roku v troch súťažných kategóriách predstavilo 60 sólistov tanečníkov. Hodnotila ich štvorčlenná odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Členmi poroty boli i tanečný pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU Doc. Stanislav Marišler, ArtD., umelecký vedúci SĽUK-u, etnológ, tanečný pedagóg Mgr. Alfréd Lincke a tanečný pedagóg Mgr. art. Ján Michálik.

Porota súťažiacich zadelila do pásem a v každej súťažnej kategórii udelila titul LAUREÁT. Festival tradičnej ľudovej kultúry spojený s celoštátnym kolom súťaže sólistov tanečníkov otvárala piatočná podvečerná pietna spomienka pri hrobe Juraja Šaffu a Gizely Frenovej v Dlhom Klčove.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo priestorovým skúškam, ale i vernisáži výstavy obrazov v priestoroch MSDK vo Vranove nad Topľou. Súťažný program otvorili svojím vystúpením domáce folklórne kolektívy – DFS Rovinka, FS Rovina a FSk Rovina z Dlhého Klčova.

V súťažnej časti boli podľa propozícií stanovené 3 kategórie: kategória C (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov), B (tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu) a A (tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností, ktorá má i povinnú časť). V kategórii A tanečné páry ako povinný tanec interpretovali typy goralských tancov zo Suchej Hory, súťažiaci sólisti muži interpretovali rozkazovačky z Podpoľania a sólistky ženy odzemok z Podpoľania.

Vynikajúcim predstavením súťažný večer zavŕšil FS Čerhovčan z Bardejova, ktorý divákom i súťažiacim predstavil tanečno-hudobné i obradové tradície obcí Šariša a nasledovala tanečná zábava pri ľudovej hudbe pod vedením Ľuba Hudáka a Michala Nogu.

Odborná porota sa so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich stretla na rozborovom seminári v nedeľné dopoludnie. Svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca. Zároveň boli súťažiacim umiestneným v striebornom a bronzovom pásme udelené diplomy.

Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný Galaprogram v réžii Kataríny Babčákovej, ktorého súčasťou bolo vystúpenie súťažiacich umiestnených v zlatom pásme i vyhlásenie laureátov Šaffovej ostrohy 2019. Vrcholom programu bolo predstavenie nositeľov tanečných tradícií Miroslava Opolda a Evy Michalkovej z Križovian nad Dudváhom, Jána a Eleny Gabrišovcov z Trenčianskych Stankoviec, Hedvigy Šarafínovej a Eleny Chovanovej zo Závažnej Poruby, Štefana Višňovského zo Zamutova a všetkých generácií rodiny Topoľovskej z Parchovian, ktoré v sebe v kontexte tanečnej tradície nieslo i emotívny symbolický odkaz.

Porota súťažné výkony hodnotila umiestnením v zlatom, striebornom či bronzovom pásme, udelením špeciálnych cien, ceny Petra Homolku i titulov laureáta.

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých variantov tanečných typov. Výnimočnú kvalitu dosiahli súťažné vystúpenia v detskej kategórii, čo je optimistickým prísľubom do budúcnosti. Úroveň súťaže, systém hodnotenia a organizácia podujatia sa podľa vyjadrení hostí i účastníkov i v tomto období výrazne zlepšila a mala nebývalú úroveň i po stránke organizačného zabezpečenia.
Za organizáciu i odborné vedenie súťaže patrí všetkým veľká vďaka. Tá je však predovšetkým venovaná súťažiacim, ich rodičom, pedagógom, a v neposlednom rade našim predkom, ktorí nám vzácne formy nášho tanečného dedičstva vytvorili a tradovali.

VÝSLEDKY ŠAFFOVA OSTROHA 2019

Tento článok bol zverejnený 19. 6. 2019 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.