Úvod » Aktuality » Pripomíname si nedožité 80. narodeniny dramaturga, scenáristu, režiséra a dlhoročného spolupracovníka Národného osvetového centra Mikuláša Fehéra

Pripomíname si nedožité 80. narodeniny dramaturga, scenáristu, režiséra a dlhoročného spolupracovníka Národného osvetového centra Mikuláša Fehéra

Mikuláš Fehér

12. 9. 1942 Bratislava – 5. 11. 2017 Trnava

Absolvoval štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil v Československej televízii v Bratislave vo vysielaní pre deti a mládež, v rokoch 1970 až 1972 ako vedúci tvorivej skupiny pre deti. Pracoval ako dramaturg a režisér profesionálnych divadiel vo Zvolene a v Trnave. V rokoch 1972 až 1974 bol režisérom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V roku 1974 Zeyerovou hrou Radúz a Mahuliena v jeho réžii slávnostne otvorili I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. Neskôr sa do DJGT vrátil a pracoval vo funkcii šéfdramaturga (1996 až 2004). Po vzniku Divadla pre deti a mládež v Trnave (1974) sa stal jeho prvým dramaturgom a režisérom, v rokoch 1979 až 1986 bol vedúcim dramaturgom, 1984 až 1986 aj umeleckým šéfom a v rokoch 1985 až 1996 pôsobil ako jeho riaditeľ. Ako režisér hosťoval aj v divadlách v Komárne, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Nitre. Venoval sa hlavne tvorbe pre deti. Bol autorom hier a dramatizácií pre rozhlas a televíziu, napísal viacero bábkových hier, ktoré aj režíroval.

Venoval sa aj ochotníckemu divadlu a umeleckému prednesu. Desať rokov režíroval v ochotníckom súbore DISK v Trnave (1977 až 1987). V roku 1987 založil v Trnave študentský súbor Juventus, režíroval aj ochotnícke súbory v Novej Bani a Detve. Patril medzi zakladateľov združenia KREDIV (bol aj jeho predsedom) a hlavných spolupracovníkov festivalu biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok, kde dlhé roky pôsobil ako porotca. Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v Bratislave, členom a predsedom porôt pre súťaž divadiel poézie na Hviezdoslavovom Kubíne (až do roku 2007), pracoval v porotách pre činoherné divadlo, divadlo detí a umelecký prednes, pomáhal súborom ako dramaturg, režisér a inštruktor, bol členom poradného zboru NOC. Dlhoročne spolupracoval aj s časopisom Javisko, pre ktoré písal hodnotenia prehliadok, analytické články o divadle, príspevky o divadlách poézie, publikoval v ňom scenáre divadiel poézie atď. Publikoval historicko-kritické štúdie o divadle v odborných zborníkoch NOC. V roku 2004 pri príležitosti 50. Hviezdoslavovho Kubína mu generálny riaditeľ NOC udelil Medailu Daniela Gabriela Licharda za dlhoročnú lektorskú, publikačnú a porotcovskú činnosť v oblasti divadla poézie.

O Mikulášovi Fehérovi sa dočítate v časopise Javisko 3/2017 na https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/JAVISKO-3-2017.pdf.

FOTO: FB Divadla Jozefa Gregora Tajovského

Tento článok bol zverejnený 12. 9. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.