Naivné umenie má na Slovensku hlbokú tradíciu už od 60. rokov minulého storočia. V minulosti sa na Slovensku organizovalo prestížne trienále INSITA v Bratislave. Po zániku tohto podujatia sa o oživenie a propagáciu naivného umenia usiluje občianske združenie ART 40. Vďaka tomuto združeniu sa na Slovensku každoročne koná medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA.

Informácie k online výstave

Výstava je určená autorom nad 18 rokov z celého sveta. Autori majú možnosť poslať svoje diela e-mailom na adresu info@naivabratislava.sk najneskôr do 15. 5. 2020.

Online výstava sa začne 1. 6. 2020 na webovej stránke organizátora a na sociálnych sieťach organizátora, trvať bude do 31. 7. 2020.

Udelenie HLAVNEJ CENY a CENY ZA PRÍBEH sa uskutoční 1. 6. 2020. CENA VEREJNOSTI bude vyhlásená najneskôr do 7 dní od skončenia online výstavy.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

Prihláška NAIVA ONLINE 2020