Na webovom sídle Ministerstva kultúry SR bolo zverejnené Oznámenie o procese verejného vypočutia na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Umeleckého súboru LÚČNICA.

Oznámenie je zverejnené na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-generalna-riaditelka-umelecky-subor-lucnica/

V prípade záujmu o účasť v procese verejného vypočutia je termín na zaslanie podkladov do 6. 12. 2021. V prípade otázok sa obráťte na vyber.lucnicariaditel@culture.gov.sk

foto: FFV 2019, NOC