Úvod » Súťaže a prehliadky » Viva il canto » Oslava zborového spevu už týždeň pred Medzinárodným dňom zborového spevu

Oslava zborového spevu už týždeň pred Medzinárodným dňom zborového spevu

V Spišskej Novej Vsi sa už po druhýkrát uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2019 celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Viva il canto. V Koncertnej sále Reduty v rámci 4. ročníka bude v sobotu 5. 10. o 10.00 hod. súťažiť 8 zborových telies z celého Slovenska. Toto podujatie nadväzuje na súťaže dospelých speváckych zborov, organizované Osvetovým ústavom, resp. Národným osvetovým centrom, od polovice 70. do polovice 90. rokov minulého storočia pre miešané, ženské a mužské spevácke zbory a v rokoch 1995 až 1999 aj pre komorné spevácke zbory. Z finančných dôvodov tieto podujatia zanikli. Obnovenie súťaže vyvolalo pozitívny ohlas a na krajských výberových kolách v siedmich samosprávnych krajoch sa zúčastnilo 27 speváckych zborov.

Na slávnostnom otvorení 4. 10. 2019 o 19.00 hod. v Koncertnej sále Reduty vystúpi spevácky zbor Technik STU z Bratislavy, ktorý je významnou súčasťou slovenskej zborovej scény. Súťažné vystúpenia speváckych zborov bude hodnotiť odborná porota v zložení: prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., predsedníčka, prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Mgr. Eva Zacharová, doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., a PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Okrem otváracieho a súťažného koncertu a záverečného galakoncertu je pre dirigentov a spevácke zbory pripravený zaujímavý workshop spojený s ukážkami na tému interpretácia cirkevnej hudby byzantského obradu s lektorkou Mgr. Tatianou Švajkovou, PhD. Na záverečnom galakoncerte v sobotu 5. 10. o 19.00 hod. sa uskutoční aj slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Na príprave a realizácii celoštátneho kola súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2019 sa okrem Národného osvetového centra podieľa a organizačne ho zabezpečuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, záštitu prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik. Podujatie sa koná týždeň pred Medzinárodným dňom zborového spevu, preto jeho organizátori veria, že bude dôstojnou oslavou spevu a hudby.

 

Informácie:
Odborný garant a vyhlasovateľ súťaže: Národné osvetové centrum, Bratislava

Mgr. Eleonóra Hunčagová, 0907 309353, eleonora.huncagova@nocka.sk

 

Organizačný garant: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Mgr. Peter Horváth, 053/4425250, osveta1@osvetasnv.sk

 

Tento článok bol zverejnený 27. 9. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.