V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5. 5. 2020 je možné otvoriť galérie a výstavné siene. Preto odporúčame organizátorom regionálnych a krajských kôl súťaží AMFO a Výtvarné spektrum opäť obnoviť ich realizáciu. Národné osvetové centrum na základe opatrenia neodporúča realizovať vernisáže výstav, či slávnostné vyhodnotenia kôl.

Pri realizácii je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. Viac sa dočítate tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf

Nové termíny a informácie o týchto kolách súťaže vás prosíme nahlásiť odborným pracovníkom Národného osvetového centra.

Ďakujeme za pochopenie.