Ani v časoch, keď by sme sa za iných okolností tešili z čerstvých výsledkov novembrovej celoštátnej choreografickej súťaže a mali ešte v pamäti zážitky z podujatia, nezaháľame. Pripravujeme pre vás propozície folklórnych súťaží, tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity a rozmýšľame, čo by sme pre vás mohli zlepšiť.

Sme vďační, že nás v tom odborne i umelecky podporujú aj členovia nášho nového Poradného zboru pre tradičnú ľudovú kultúru, tanečný folklór a folklorizmus, ktorých iste väčšina z vás pozná nielen ako vynikajúcich interpretov, ale aj ako pedagógov na základných umeleckých školách, konzervatóriách i univerzitách, vedúcich folklórnych súborov, lektorov škôl tanca a workshopov, choreografov a režisérov. Sú nimi:

 

Mgr. art. Simona Dikaszová

Estera Juhászová

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.

Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD.

Mgr. Tatiana Salajová

Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

Dušan Hégli

Mgr. Alfréd Lincke

Mgr. art. Ján Michálik

Mgr. art. Vladimír Michalko

Mgr. art. František Morong