Nové vedenie Národného osvetového centra (NOC) sa ihneď po svojom vymenovaní začalo zaoberať kontrolou projektov a zmlúv, ktoré uzavrelo predchádzajúce vedenie. Zameriava sa pritom najmä na hospodárnosť, efektivitu, účinnosť a účel výdavkov.

Erik Kriššák, ktorý bol po odvolaní generálneho riaditeľa Michala Bartóka poverený dočasným riadením NOC, podnikol kroky na zastavenie verejného obstarávania na projekt „Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia – jednoduchý projekt pre manažment údajov“, ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s predbežne stanovenou sumou 589-tisíc eur bez DPH.

V súčasnosti prehodnocujeme obsahovú náplň projektu vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov,uviedol Erik Kriššák.

Jasný postoj k situácii v NOC zaujala ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá začiatkom týždňa avizovala v inštitúcii hĺbkový audit.

Čaká nás veľmi ťažké obdobie, peňazí nebude nazvyš a kultúra si nezaslúži žiadne plytvanie. Projekty, ktoré sa majú financovať z verejných zdrojov, musia byť zmysluplné, opodstatnené a realisticky vyčíslené. Preto vítam prístup nového vedenia povereného riadením Národného osvetového centra,reagovala ministerka.

Stiahnuť tlačovú správu