Úvod » Aktuality » NOC vyhlasuje prípravné trhové konzultácie pre projekt CAIR

NOC vyhlasuje prípravné trhové konzultácie pre projekt CAIR

NOC: Radosť z tvorivosti
Identifikácia zákazky: „Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja"

Národné osvetové centrum, so sídlom Nám. SNP č. 12 812 34 Bratislava 1, IČO: 00164615, ako verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľuje požiadať o účasť v prípravných trhových konzultáciách a zaslanie vašej nezáväznej indikatívnej cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty predmetu zákazky v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zákazku: „Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja“.

Identifikácia zákazky: „Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja“

Profil vo vestníku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434266

Tento článok bol zverejnený 25. 11. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.