Hľadáme človeka, ktorý vytvorí dramaturgiu konkrétneho ročníka Východnej, bude riadiť programovú radu festivalu a zodpovedať za odbornú a umeleckú prípravu a realizáciu programov. Programový riaditeľ festivalu by mal mať všeobecný prehľad o folklórnom hnutí, viacročné skúsenosti s tvorbou scénických programov na folklórnych festivaloch, bol v minulosti súčasťou prípravných výborov folklórnych festivalov a je komunikačne zdatný. Viac informácií nájdete tu: https://www.profesia.sk/praca/narodne-osvetove-centrum/O3534196