Osvetová činnosť zameraná na podporu literárnej tvorby začínajúcich autorov píše svoju históriu už od polovice minulého storočia. Postupne vzniklo viacero súťažných formátov, od roku 1994 realizuje Národné osvetové centrum najstaršiu celoštátnu súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby pod názvom Literárny Zvolen.
Systematická a koncepčná podpora ašpirujúcich autorov poézie a prózy, činností literárnych klubov a klubov mladých autorov, sa však začala až v 90. rokoch 20. storočia, kedy nová tvorba potrebovala výrazné povzbudenie, uznanie i propagáciu. Aktívne sa do tohto procesu zapojilo veľké množstvo slovenských literárnych osobností, podporovateľov a propagátorov literatúry, ktorí prostredníctvom svojich činností v odborných porotách, či poradných zboroch, pomáhali kliesniť perspektívnym tvorcom ich tŕnistú a zložitú cestu za svojimi čitateľmi.
Dar inšpirujúco a podnetne písať sa objavuje u ľudí ľubovoľného veku či profesie a je možné ho aplikovať v najrôznejších žánroch, témach či postupoch. Rôzni autori prinášajú rôznorodé texty. Spoločné a často aj viacgeneračné stretnutia sa stávajú významným zdrojom pre rozvoj fantázie a tvorivosti a často vedú k bezprostrednému kontaktu s múzou, ktorý je potrebné správne zapísať, povzniesť a velebiť.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Do konca leta napíšem správu o svete

Začiatkom júla poskytneme literárnej tvorbe dva mesiace tvorivého nepokoja. Až do konca leta môžu debutanti, ale aj celoživotní neprofesionálni spisovatelia, ...
Čítať Viac

O Literárnom Zvolene

V poradí 27. ročník celoštátnej súťaže Literárny Zvolen 2020 už tradične ponúkne autorom možnosť predstaviť svoju tvorbu a konfrontovať ju ...
Čítať Viac
Loading...
Neboli nájdené žiadne články.

Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.