Osvetová činnosť zameraná na podporu literárnej tvorby začínajúcich autorov píše svoju históriu už od polovice minulého storočia. Postupne vzniklo viacero súťažných formátov, od roku 1994 realizuje Národné osvetové centrum najstaršiu celoštátnu súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby pod názvom Literárny Zvolen.
Systematická a koncepčná podpora ašpirujúcich autorov poézie a prózy, činností literárnych klubov a klubov mladých autorov, sa však začala až v 90. rokoch 20. storočia, kedy nová tvorba potrebovala výrazné povzbudenie, uznanie i propagáciu. Aktívne sa do tohto procesu zapojilo veľké množstvo slovenských literárnych osobností, podporovateľov a propagátorov literatúry, ktorí prostredníctvom svojich činností v odborných porotách, či poradných zboroch, pomáhali kliesniť perspektívnym tvorcom ich tŕnistú a zložitú cestu za svojimi čitateľmi.
Dar inšpirujúco a podnetne písať sa objavuje u ľudí ľubovoľného veku či profesie a je možné ho aplikovať v najrôznejších žánroch, témach či postupoch. Rôzni autori prinášajú rôznorodé texty. Spoločné a často aj viacgeneračné stretnutia sa stávajú významným zdrojom pre rozvoj fantázie a tvorivosti a často vedú k bezprostrednému kontaktu s múzou, ktorý je potrebné správne zapísať, povzniesť a velebiť.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Literárny Zvolen 2021

27. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby Národné osvetové centrum v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Literárnym ...
Čítať Viac

Literárny Zvolen sa presúva

Národné osvetové centrum z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 presúva vyhlásenie 27. ročníka celoštátnej súťaže literárnej tvorby ...
Čítať Viac

Literárny Zvolen bude vyhlásený na jeseň

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Národné osvetové centrum prekladá 27. ročník celoštátnej literárnej súťaže prózy, poézie a textov piesní ...
Čítať Viac
Neboli nájdené žiadne články.

Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.