Počiatky amatérskeho filmu na Slovensku siahajú do 30. – 40. rokov 20. storočia. Toto obdobie je späté predovšetkým s individuálnou tvorbou jednotlivcov a spolkovou činnosťou filmových klubov. Systematická a organizovaná podoba amatérskej filmovej tvorby sa datuje od v 50. rokoch 20. storočia a súvisí so vznikom Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Národné osvetové centrum podporuje rozvoj filmovej tvorby prostredníctvom vzdelávacích i prezentačných podujatí, súťaží či festivalov. V minulosti bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží: CINEAMA, Oravská osmička a medzinárodná súťaž Tatranský kamzík. V súčasnosti je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky CINEAMA a kolekcia vybraných filmov z tejto súťaže je každoročne prezentovaná na svetovej súťaži UNICA (Union International du Cinema).

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Tatranský kamzík 2019 – výsledky

XXVII.  TATRANSKÝ KAMZÍK ,  18. – 19. 10. 2019, Liptovský Hrádok Odborná porota: 1/ Mgr. art. Tomáš Hučko, ArtD., Bratislava, ...
Zobraziť

Tatranský kamzík 2019

Medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík 2019, ktorá sa koná od roku 1973 predstaví na 27. ročníku v troch ...
Zobraziť

Prihláste sa do súťaže amatérskych filmov Tatranský kamzík 2019

Zverejňujeme propozície medzinárodnej súťaže amatérskej filmovej tvorby Tatranský kamzík 2019. TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-SK TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-EN ...
Zobraziť
Loading...
CINEAMA

 

Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.