Počiatky amatérskeho filmu na Slovensku siahajú do 30. – 40. rokov 20. storočia. Toto obdobie je späté predovšetkým s individuálnou tvorbou jednotlivcov a spolkovou činnosťou filmových klubov. Systematická a organizovaná podoba amatérskej filmovej tvorby sa datuje od v 50. rokoch 20. storočia a súvisí so vznikom Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Národné osvetové centrum podporuje rozvoj filmovej tvorby prostredníctvom vzdelávacích i prezentačných podujatí, súťaží či festivalov. V minulosti bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží: CINEAMA, Oravská osmička a medzinárodná súťaž Tatranský kamzík. V súčasnosti je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky CINEAMA a kolekcia vybraných filmov z tejto súťaže je každoročne prezentovaná na svetovej súťaži UNICA (Union International du Cinema).

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Oficiálny súťažný výber filmov celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2020

Predvýberová komisia celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2020 v zložení doc. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. Ladislav Munk, PhDr. Zuzana Školudová ...
Zobraziť

28. ročník prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020

Národné osvetové centrum v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove na koniec septembra pripravuje celoštátne kolo CINEAMA 2020, ktoré ...
Zobraziť
Loading...
CINEAMA

 

Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.