Počiatky amatérskeho filmu na Slovensku siahajú do 30. – 40. rokov 20. storočia. Toto obdobie je späté predovšetkým s individuálnou tvorbou jednotlivcov a spolkovou činnosťou filmových klubov. Systematická a organizovaná podoba amatérskej filmovej tvorby sa datuje od v 50. rokoch 20. storočia a súvisí so vznikom Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Národné osvetové centrum podporuje rozvoj filmovej tvorby prostredníctvom vzdelávacích i prezentačných podujatí, súťaží či festivalov. V minulosti bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží: CINEAMA, Oravská osmička a medzinárodná súťaž Tatranský kamzík. V súčasnosti je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky CINEAMA a kolekcia vybraných filmov z tejto súťaže je každoročne prezentovaná na svetovej súťaži UNICA (Union International du Cinema).

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Tatranský kamzík 2019

Medzinárodná tematická súťaž neprofesionálnych filmov Tatranský kamzík 2019, ktorá sa koná od roku 1973 predstaví na 27. ročníku v troch ...
Zobraziť

Prihláste sa do súťaže amatérskych filmov Tatranský kamzík 2019

Zverejňujeme propozície medzinárodnej súťaže amatérskej filmovej tvorby Tatranský kamzík 2019. TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-SK TATRANSKÝ KAMZÍK 2019-EN ...
Zobraziť

CINEAMA 2019 – výsledky

CINEAMA 2019 - výsledky ...
Zobraziť
CINEAMA

 

Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.