Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci a s odbornou garanciou Národného osvetového centra v Bratislave opäť po roku pripravuje Krajskú tvorivú dielňu pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

 Krajská tvorivá dielňa sa uskutoční:

  1. – 4. októbra 2020 v hoteli Biela medvedica v Bystrej

Krajskú tvorivú dielňu budú viesť skúsení a fundovaní lektori:

Mgr. Eliška Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

Mgr. Soňa Pariláková, PhD. – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu

Mgr. art. Matej Struhár – herec, recitátor, ústredný metodik NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie

Pod vedením lektorov sa účastníci oboznámia s modernými trendmi v umeleckom prednese, výberom textu podľa veku a typu recitátora, rozborom textu z hľadiska obsahu a formy, naučia sa, ako upravovať literárnu predlohu (škrty, montáže, literárne kompozície) a dostanú návody na finálnu realizáciu prednesu. Okrem toho sa dielňa bude zaoberať celou škálou výrazových prostriedkov v rôznych druhoch interpretácie textu:

Prednes – mimojazykové výrazové prostriedky (gesto, telo a priestor, rekvizita),

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – javisková interpretácia textu (výtvarný znak a jeho premena, priestor, farba a svetlo, rekvizita).

V neposlednom rade sa naučia, ako zvládať stres a trému pred verejným vystúpením a počas neho.

Tvorivá dielňa bude prebiehať zaujímavou, inšpiratívnou a hravou formou. Jej cieľom je podchytiť talentovaných recitátorov a zanietených pedagógov, poskytnúť im čo najväčšie množstvo informácií a podnetov a prispieť tak k opätovnému pozdvihnutiu tohto umeleckého žánru, jeho atraktívnosti u mladých ľudí a propagácii medzi širokou verejnosťou.

Tvorivú dielňu otvoríme v piatok podvečer a ukončíme v nedeľu popoludní.

Účastníci budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu. Taktiež bude zabezpečený odvoz účastníkov z Banskej Bystrice do hotela Biela Medvedica a späť.

Vo voľnom čase budú mať účastníci možnosť navštíviť Bystriansku jaskyňu, využiť wellness v susednom hoteli BYSTRÁ (za poplatok), prechádzať sa v blízkom okolí či využiť možnosti vyžitia v hoteli Biela medvedica – biliard, stolný futbal, šípky a vonkajšie športoviská. Hudobne nadaní účastníci si môžu so sebou priniesť hudobné nástroje (tie môžu využiť aj pri práci na prednese či tvorbe inscenácie ako rekvizitu).

Účastnícky poplatok je 40 € a bude slúžiť na uhradenie časti nákladov na tvorivú dielňu.

Lektorom budú hradené cestovné náklady verejným dopravným prostriedkom (autobus, vlak II. trieda) a ubytovanie.

Záujemcovia môžu svoje záväzné prihlášky zasielať poštou na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu: jablonsky@sosbb.sk, najneskôr do 21. 9. 2020.

Prihláseným záujemcom následne pošleme konkrétne pokyny.