Úvod » Neprofesionálne umenie » Umelecký prednes » Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov a pedagógov pracujúcich s recitátormi

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov a pedagógov pracujúcich s recitátormi

defaultný zástupný obrázok, biely podklad

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci a s odbornou garanciou Národného osvetového centra v Bratislave opäť po roku pripravuje Krajskú tvorivú dielňu pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

 Krajská tvorivá dielňa sa uskutoční:

  1. – 4. októbra 2020 v hoteli Biela medvedica v Bystrej

Krajskú tvorivú dielňu budú viesť skúsení a fundovaní lektori:

Mgr. Eliška Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

Mgr. Soňa Pariláková, PhD. – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu

Mgr. art. Matej Struhár – herec, recitátor, ústredný metodik NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie

Pod vedením lektorov sa účastníci oboznámia s modernými trendmi v umeleckom prednese, výberom textu podľa veku a typu recitátora, rozborom textu z hľadiska obsahu a formy, naučia sa, ako upravovať literárnu predlohu (škrty, montáže, literárne kompozície) a dostanú návody na finálnu realizáciu prednesu. Okrem toho sa dielňa bude zaoberať celou škálou výrazových prostriedkov v rôznych druhoch interpretácie textu:

Prednes – mimojazykové výrazové prostriedky (gesto, telo a priestor, rekvizita),

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – javisková interpretácia textu (výtvarný znak a jeho premena, priestor, farba a svetlo, rekvizita).

V neposlednom rade sa naučia, ako zvládať stres a trému pred verejným vystúpením a počas neho.

Tvorivá dielňa bude prebiehať zaujímavou, inšpiratívnou a hravou formou. Jej cieľom je podchytiť talentovaných recitátorov a zanietených pedagógov, poskytnúť im čo najväčšie množstvo informácií a podnetov a prispieť tak k opätovnému pozdvihnutiu tohto umeleckého žánru, jeho atraktívnosti u mladých ľudí a propagácii medzi širokou verejnosťou.

Tvorivú dielňu otvoríme v piatok podvečer a ukončíme v nedeľu popoludní.

Účastníci budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu. Taktiež bude zabezpečený odvoz účastníkov z Banskej Bystrice do hotela Biela Medvedica a späť.

Vo voľnom čase budú mať účastníci možnosť navštíviť Bystriansku jaskyňu, využiť wellness v susednom hoteli BYSTRÁ (za poplatok), prechádzať sa v blízkom okolí či využiť možnosti vyžitia v hoteli Biela medvedica – biliard, stolný futbal, šípky a vonkajšie športoviská. Hudobne nadaní účastníci si môžu so sebou priniesť hudobné nástroje (tie môžu využiť aj pri práci na prednese či tvorbe inscenácie ako rekvizitu).

Účastnícky poplatok je 40 € a bude slúžiť na uhradenie časti nákladov na tvorivú dielňu.

Lektorom budú hradené cestovné náklady verejným dopravným prostriedkom (autobus, vlak II. trieda) a ubytovanie.

Záujemcovia môžu svoje záväzné prihlášky zasielať poštou na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica alebo mailom na adresu: jablonsky@sosbb.sk, najneskôr do 21. 9. 2020.

Prihláseným záujemcom následne pošleme konkrétne pokyny.

Tento článok bol zverejnený 30. 9. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.