Ako vplýva materinský jazyk na vytváranie vnútorného bezpečia dieťaťa a jeho psychosociálny vývin? To bude témou netypickej konferencie s kreatívnymi odborníkmi. Podujatie je otvorené pre všetky etniká žijúce na Slovensku, najmä rodičov, ktorí premýšľajú o jazykovom vzdelávaní svojich detí a pedagógov škôl – materských, základných, umeleckých, aj národnostných. Na konferenciu pozývame aj knihovníkov a každého, kto si myslí, že materinský jazyk je nuda.