Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa organizačný garant Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote a odborný garant Národné osvetové centrum rozhodli nerealizovať celoštátny festival Divadlo a deti v Rimavskej Sobote ani v náhradnom novembrovom termíne.

Veríme, že ďalšia sezóna už prebehne bez väčších problémov.