Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » FEDIM 2018 – hodnotenie

FEDIM 2018 – hodnotenie

NOC: Radosť z tvorivosti

Hodnotiaca správa – FEDIM 2018

Stupeň súťaže: Celoštátna
Názov podujatia: FEDIM 2018
Termín a miesto konania: 1. – 3. 06. 2018 v Tisovci
Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých FEDIM 2018, ktorá sa uskutočnila
1. – 3. júna v Tisovci, ponúkla návštevníkom 13 súťažných inscenácií. Jasne dominovala autorská tvorba súborov. Dvanásť súborov ponúklo pôvodné dramatické texty, transpozície prózy a poézie do dramatickej formy.
Za výrazné momenty tohto ročníka považujem najmä dva aspekty.
Tým prvým je značné zastúpenie mladých mužov a chlapcov v jednotlivých súboroch. Typickým znakom súborov v tejto vekovej kategórii totiž bola výrazná dominancia ženského zastúpenia v hereckých kolektívoch. Aj preto, že „mládežnícke“ súbory predstavujú akýsi inkubátor budúcich študentov stredných a vysokých umeleckých škôl, je len dobre, že rodové zastúpenie bolo kvantitatívne i kvalitatívne v podstate vyrovnané.
Druhým viditeľným momentom je ambícia mladých divadelníkov zaujať jasné stanovisko k rastúcemu napätiu v slovenskej i európskej spoločnosti. Agresivita, surovosť a neschopnosť dialógu medzi rôznymi sociálnymi a názorovými skupinami evidentne medzi tvorcami rezonujú.
Na strane druhej, rovnako zásadným príspevkom do vytvorenia celkového obrazu spoločnosti i divadelnej scény je reflexia, či jednoduchá radosť z malých a zdanlivo obyčajných krás života, ktorých význam si jednotlivec uvedomí až v momente, keď ich stratí.
Z dlhodobého hľadiska je zaujímavé sledovať, že aj na neprofesionálnej scéne je jasne dominujúce videnie sveta, v ktorom je hranica medzi smiechom a plačom minimálna. Remeselné zvládnutie tohto prístupu je samozrejme rôznorodé, no falošné mentorovanie na tejto úrovni už prakticky neexistuje.
Na záver by som chcel ešte vyzdvihnúť schopnosť organizátorov festivalu vtesnať inscenácie do programu takým spôsobom, aby mali súbory (v rámci možností) dostatok času na aspoň predstaveniami zbytočne celý program festivalu nerozťahovali do neúnosných rozmerov.
Chcel by som preto tvorcom i organizátorom na tomto mieste poďakovať, že tento ročník festivalu umožnil návštevníkom rozvinúť rôznorodé debaty o formálnych prístupoch k divadlu, či javoch, ktoré aktuálne v spoločnosti rezonujú. Zároveň samozrejme do ďalšieho roku želám správnu dávku osobnej angažovanosti a síl pri tvorbe nových inšpiratívnych diel.
Hoci sa totiž môže zdať, že odborná porota za pár minút zaujíma stanoviská, ktoré nezohľadňujú všetky špecifiká niekoľkomesačnej práce súborov, fakt je ten, že si veľmi dobre uvedomujeme, že aj umelecky menej výrazné výstupy sú výsledkom práce, v ktorej tvorba výrazne zasahuje do súkromných životov tvorcov.

Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer
V Tisovci, dňa 3. 6. 2018

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.