Úvod » Aktuality » Fórum agregátorov Europeany (EAF) schválilo akreditáciu agregátora Slovakiana

Fórum agregátorov Europeany (EAF) schválilo akreditáciu agregátora Slovakiana

Slovakiana, Europeana
Slovakiana bola oficiálne uznaná za významný zdroj odborných znalostí, ktorý ponúka poradenstvo a podporu pri digitalizácii...

Slovakiana je prostredie, ktoré poskytuje nadšencom, profesionálom, učiteľom, študentom a bádateľom prístup ku slovenskému kultúrnemu dedičstvu a hárkom zo sčítania obyvateľstva Slovenska. Sprístupňuje digitalizované objekty vo vysokom rozlíšení, ktoré je možné okrem prezerania i zdieľať, sťahovať a ďalej využívať v rôznych odvetviach, v prípade, ak to umožňuje ich autorskoprávna ochrana.

Webový portál Slovakiana bol spustený v roku 2015 a v súčasnosti sprístupňuje viac ako 175 000 digitalizovaných kultúrnych objektov – zbierkových predmetov, textových a archívnych dokumentov, pamiatok, objektov výtvarného umenia, tradičnej ľudovej kultúry, prírodného dedičstva a filmovej tvorby, ktoré pochádzajú zo 76 slovenských správcovských inštitúcií. Samotnú digitalizáciu kultúrnych objektov zabezpečuje Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Slovenský filmový ústav, Pamiatkový úrad SR, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Slovenský ľudový a umelecký kolektív a Národné osvetové centrum, ktoré je prevádzkovateľom portálu Slovakiana.

V roku 2023 bola Slovakiana oficiálne uznaná za významný zdroj odborných znalostí, ktorý ponúka poradenstvo a podporu pri digitalizácii, mapovaní metadát, licencovaní a sprístupňovaní digitálneho obsahu, vďaka čomu bola vymenovaná za riadneho člena siete národných agregátorov, ktorí umožňujú správcovským inštitúciám kultúrneho dedičstva zdieľať svoj digitálny obsah s platformou európskeho kultúrneho dedičstva Europeana.

https://pro.europeana.eu/post/two-new-aggregators-join-the-europeana-aggregators-forum

Tento článok bol zverejnený 14. 12. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.