Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Divadlo a deti 2017 – výsledky

Divadlo a deti 2017 – výsledky

NOC: Radosť z tvorivosti

PROTOKOL
o udelení cien a výsledkoch celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2017
a o nominácii súboru na SCÉNICKÚ ŽATVU 2017.

26. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY DIVADLA DOSPELÝCH HRAJÚCICH PRE DETI
JE SÚČASŤOU SCÉNICKEJ ŽATVY – 95. ROČNÍKA PREHLIADOK A FESTIVALOV SLOVENSKÉHO AMATÉRSKEHO DIVADLA

DIVADLO A DETI – RIMAVSKÁ SOBOTA 2017

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, RIMAVSKÁ SOBOTA
1. – 3. júna 2017
Podujatie sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu umenia, pod záštitou primátora mesta Rimavská Sobota.

VYHLASOVATELIA
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

ODBORNÝ GARANT
Národné osvetové centrum, Bratislava

ORGANIZAČNÝ GARANT
Mestské kultúrne stredisko, Rimavská Sobota

SPOLUUSPORIADATEĽ
Základná umelecká škola, Rimavská Sobota

LEKTORSKÝ ZBOR

ODBORNÁ POROTA:
MgA. Ján Hyža, PhD., pedagóg VŠMU, Bratislava, Viedeň
PhDr. Ľubomír Šárik, dramaturg, Rimavská Sobota
Mgr. Dušan Krnáč, scénograf, Zvolen

DETSKÁ POROTA AGORA FÓRUM:
Mgr. Adriana Kéryová, ZUŠ, Rimavská Sobota

Hodnotenie celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky:
(uvedené v prílohe)

Organizátori súťaže a prehliadky udeľujú diplom za účasť:

DS Z.N.A.K pri PSLG, Revúca
Daniil Charms: Cirkus Šardan
Réžia: Marian Lacko

Divadlo ZELIENKA, Zvolen
Fred Apke: Adonin palác
Réžia: Milan Krnáč

Sociálne divadlo HOPI HOPE, Košice
Peter Kalmár: Kráska a zviera
Réžia: Ivana Krajňáková, Peter Kalmár

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z., Prievidza
Na motívy L. A. Čárskej: Sibirôčka
Réžia: Zuzana Kráľová

MODRÉ DIVADLO, Vráble
Kolektív: More vo fľaši
Réžia: Štefan Foltán

Divadelný súbor GONG, Bratislava
Na motívy rozprávky bratov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov: Popoluška
Réžia: Peter Varga

Organizátori na návrh odbornej poroty udeľujú diplom:

za

1. miesto a Cenu primátora mesta
MODRÉ DIVADLO, Vráble
za inscenáciu MORE VO FĽAŠI

2. miesto a Cenu NOC
DIVADELNÝ SÚBOR GONG, Bratislava
za inscenáciu POPOLUŠKA

3. miesto a Cenu MsKS
SOCIÁLNE DIVADLO HOPI HOPE, Košice
za inscenáciu KRÁSKA A ZVIERA

Cenu Fondu na podporu umenia
DIVADLO „A“ a DIVADLO SHANTI o.z., Prievidza
za hudobno-scénické stvárnenie témy

Cenu detskej poroty  Agora fórum
MODRÉ DIVADLO, Vráble
za inscenáciu MORE VO FĽAŠI

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia celoštátnej postupovej súťaže a
prehliadky Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2017 odporúča na postup programovej rade Scénickej žatvy – Martin 2017:

MODRÉ DIVADLO, Vráble
za inscenáciu MORE VO FĽAŠI

Predseda: PhDr. Ľubomír Šárik, dramaturg, Rimavská Sobota

Členovia: MgA. Ján Hyža, PhD., pedagóg VŠMU, Bratislava, Viedeň

Mgr. Dušan Krnáč, scénograf, Zvolen

Mgr. Adriana Kéryová

Rimavská Sobota 2. 6. 2017

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.