Úvod » Súťaže a prehliadky » Eniki beniki » Pod Likavským hradom 2017 – tlačová správa

Pod Likavským hradom 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM 2017

Prvý júnový víkend na Liptove v tomto roku opäť patril detskému folklóru. V Liptovskom Mikuláši a v Likavke sa v dňoch 3. – 4. júna konal 26. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov a 42. ročník detského folklórneho festivalu Pod likavským hradom. Súťaž sa uskutočňuje s dvojročnou periodicitou a jej účastníkmi sú členovia detských folklórnych súborov z celého Slovenska, postupujúcich z krajských kôl súťaže.
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia realizovaného s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia a Žilinského samosprávneho kraja je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum. Organizátormi súťaže sú Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Mesto Liptovský Mikuláš a Obec Likavka, ktorá podujatie hostí už mnoho rokov. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.
Sobotňajšie predpoludnie patrilo skúškam v divadelných priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, v divadelných priestoroch ktorého sa popoludní konala samotná súťaž. V nej sa v tomto roku predstavilo vyše 470 detí zo 14-tich detských folklórnych kolektívov.
Hodnotila ich sedemčlenná odborná porota, ktorej predsedníčkou bola etnochoreologička, tanečná pedagogička Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, ArtD., riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti MKSR. Členmi poroty boli choreografka Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, tanečná pedagogička Mgr. art. Simona Dikaszová zo Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku, etnomuzikologička Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., dramaturgička štátnej opery v Banskej Bystrici, choreograf Mihály Richtárcsik, umelecký pracovník Divadla Thália a odborní pracovníci pre folklór Národného osvetového centra, etnomuzikológ a hudobný pedagóg Mgr. Michal Noga a etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková PhD.
Sobotný večer rozozvučal sálu Domu kultúry detským spevom a hrou mladých muzikantov, ktorí sprevádzali školičku tanca i tanečnú zábavu.
Rozborový seminár odbornej poroty s vedúcimi detských kolektívov sa uskutočnil v nedeľné dopoludnie v priestoroch Kultúrneho domu v Likavke. Festivalové popoludnie začínalo živou pozvánkou – krojovaným sprievodom obcou. Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný Galaprogram v réžii choreografky Márie Palasthyovej, ktorého súčasťou bolo vyhlásenie výsledkov súťaže. Prostredie areálu futbalového ihriska je provizórnym riešením počas stavby diaľnice a neprístupnosti amfiteátra pod hradom Likava. Neformálne prostredie však opäť deťom poskytlo priestor na spoločnú hru a pohľad na desiatky detí zo všetkých súborov bezprostredne sa pustiace do kruhových tanečných hier boli jedným z vrcholov neformálnej časti podujatia. V krásnej atmosfére radosti všetkých zúčastnených, v tomto úspešnom ročníku zaradených len do zlatého a strieborného pásma, tak žilo celé ihrisko – na javisku, pod javiskom i v hľadisku. V galaprograme sa opäť predstavili i domáce folklórne kolektívy z MŠ.
Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej tanečnej i hudobnej interpretácie, odrážajúc výrazne sa zvyšujúcu úroveň súťaže v ostatných ročníkoch, zhodne potvrdenú vyjadreniami členov poroty i vedúcich DFS.
Podujatie tak v kontexte aplikovanej etnochoreológie a tanečnej pedagogiky prispieva k poznávaniu, šíreniu a uchovávaniu vzácnych foriem nášho kultúrneho dedičstva.
Porota súťažné výkony hodnotila umiestnením v zlatom a striebornom pásme. Neudelenie bronzového pásma reflektuje výbornú úroveň súťažiacich a výsledky metodických školení a inštruktáží na poli tanečnej a hudobnej pedagogiky a etnochoreológie. Vynikajúcu úroveň prehliadka dokladá i udelenie dvoch titulov laureáta a udelenie špeciálnych cien poroty.

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
odborná pracovníčka pre folklór NOC, členka odbornej poroty
V Bratislave 12.6. 2017

Tento článok bol zverejnený 16. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.