Úvod » Aktuality » Online platforma pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes www.javisko.sk

Online platforma pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes www.javisko.sk

Online platforma Javisko.sk
Časopis Javisko sa mení na online platformu pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk

Jediný časopis na Slovensku, ktorý sa systematicky a odborne venuje ochotníckemu divadlu a umeleckému prednesu (v rôznych premenách už od roku 1925), prechádza transformáciou. Podobne ako v mnohých európskych krajinách, aj na Slovensku vznikne živý a aktuálny priestor komunikácie dostupný online.

Aj online Javisko bude prinášať správy a reflexie z festivalov, celoštátnych prehliadok, postupových súťaží a kultúrnych podujatí. Aj naďalej sa bude venovať metodike, rozhovorom s profilovými osobnosťami nielen ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu a nadviaže na líniu divadelných recenzií nových inscenácií. Ďalším pilierom platformy budú aj naďalej priehľady do sveta divadelnej vedy a umeleckého prednesu: do ich dejín a teórie, v slovenskom i zahraničnom kontexte. Dôležitým bodom novej koncepcie bude aktuálnosť: živé reflexie vrátane kultúrno-spoločenských komentárov na dôležité témy a otázky v divadle, umení, kultúre a spoločnosti. Javisko.sk bude pokračovať vo vyhľadávaní a publikovaní nových dramatických textov a inšpirovať podnetnými knižnými tipmi s ukážkami. Autormi príspevkov budú ako doposiaľ predovšetkým renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní teoretici, historici a praktici a tiež ochotnícki nadšenci, pracovníci osvetových stredísk, pedagógovia.

Dôležitým aspektom podpory divadelnej reflexie a otvárania sa diskusii bude možnosť publikovať texty aj pre členov ochotníckych divadiel a členov komunity slovenského ochotníckeho divadla. Táto blogová časť má za cieľ kultivovať uvažovanie a písanie o divadle a umeleckom prednese a poskytnúť priestor na ich „moderovanú“ verejnú prezentáciu.

Šéfredaktorkou platformy javisko.sk je slovenská estetička, slovakistka a teatrologička Diana Laciaková.

Online platforma pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk je určená všetkým, ktorí majú radi divadlo a umelecký prednes a chcú sa o ňom dozvedieť viac.

Nové príspevky i archívne články budú postupne uverejňované na www.javisko.sk, všetky informácie zverejňované na Facebooku Scénická žatva a javisko.sk a na Instagrame @javiskosk. Platformu javisko.sk prevádzkuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Tento článok bol zverejnený 26. 5. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.