Úvod » Aktuality » Belopotockého Mikuláš 2023

Belopotockého Mikuláš 2023

Belopotockého Mikuláš 2023
48. ročník celoštátnej postupovej súťaže sa bude konať tak ako zvyčajne v Liptovskom Mikuláši, predstaví sa 15 divadelných inscenácií.

48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých sa bude konať tak ako zvyčajne v Liptovskom Mikuláši v termíne 8. – 11. júna 2023. Počas 4 dní sa v dvoch súťažných kategóriách predstaví 15 divadelných inscenácií.

Z krajskej úrovne postúpilo do celoštátneho kola 12 divadelných súborov s priamym postupom. O doplnení hlavného programu a výbere súťažných inscenácií z pomedzi množstva divadelných súborov, ktoré získali návrh na postup, rozhodovala dramaturgická rada zložená z porotkýň a porotcov krajských prehliadok.

Na celoštátnej úrovni bude inscenácie pozorovať a hodnotiť odborná porota v zložení:

  • Prúdy súčasného divadla: Mgr. art. Renata Jurčová, Mgr. art. Jana Mikitková, MgA. Miroslav Lukačovič
  • Prúdy tradičného divadla: Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc., Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. art. Michal Jasaň

Jednou z najdôležitejších súčastí podujatia sú rozborové semináre, na ktorých porotkyne a porotcovia spoločnými radami prispievajú k umeleckému rastu divadelných súborov. Festivalový denník „Bravó“ pod vedením šéfredaktorky Zuzany Galkovej bude pozorne dokumentovať celé dianie festivalu. Ďalšími členmi redakcie budú: Matej Moško, Silvia Matejčíková a Matej Feldbauer.

Počas podujatia prebehnú ďalšie z cyklických praktických stretnutí 2-ročného akreditovaného vzdelávania NOC zameraného na tvorbu divadelnej inscenácie s lektormi Mgr. Jozefom Krasulom, prof. Petrom Pavlacom, Mgr. art. Patrikom Lančaričom, Mgr. art. Dušanom Vicenom, Mgr. art. Michalom Dittem a Mgr. Karolom Horváthom.

Festival sa koná pri príležitosti 135. výročia narodenia dramatika a lekára Ivana Stodolu.

MUDr. Ivan Stodola
* 10. marec 1888 Liptovský Mikuláš – † 26. marec 1977 Piešťany
Najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej drámy medzivojnového obdobia, lekár a organizátor sociálneho lekárstva a zdravotníckej osvety, funkcionár Masarykovej ligy proti tuberkulóze.

„Väčšina spisovateľov pocíti potrebu vyjadriť sa už za mladi. Ja som sa dosť neskoro dostal k písaniu. Vyvolali to pomery, divadelná tradícia môjho rodiska a núdza o divadelné hry. Aj som sa neskôr začudoval, že som si volil najťažší druh literárneho útvaru.“
Belopotockého Mikuláš 2023 programový plagát

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom divadelného festivalu Belopotockého Mikuláš je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Ďalšie informácie o súťaži Belopotockého Mikuláš nájde na www.nocka.sk v časti Súťaže a NU, na stránke Liptovského kultúrneho strediska www.lks.sk a na facebookovej stránke Belopotockého Mikuláš.

Tento článok bol zverejnený 2. 6. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.