Úvod » Súťaže a prehliadky » Belopotockého Mikuláš » Belopotockého Mikuláš 2018 – hodnotenie

Belopotockého Mikuláš 2018 – hodnotenie

Hodnotiaca správa BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2018

Stupeň súťaže: celoštátna
Názov podujatia: Belopotockého Mikuláš 2018
Termín a miesto konania: 7. – 10. 06. 2018 v Liptovskom Mikuláši
Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:

44. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2018 bol výnimočný, prelomový a kvalitný.
Výnimočný a prelomový bol preto, lebo po stále silnejúcom volaní mnohých amatérskych divadelníkov, ktoré vyvrcholilo na minuloročnej Scénickej žatve v Martine, došlo k úprave propozícií tejto prehliadky tak, že sa prakticky z jednej prehliadky stali dve. Tzv. kategória divadla dospelých sa zmenila na dve „podkategórie“ – kategóriu A, ktorá reprezentovala súčasné prúdy európskeho a svetového divadla s dôrazom reflektovanie súčasnej dramatiky
a moderných inscenačných prístupov v oblasti réžie, scénografie, hudby či herectva, a kategóriu B, do ktorej bol zaradený tzv. tradičný prúd divadla s klasickými textami, klasickým interpretačným herectvom a tradičným uchopením textu. To znamená, že na Belopotockého Mikuláši sa v tomto roku stretol prakticky dvojnásobný počet súborov
a inscenácií. Týmto sa podarilo dosiahnuť to, aby sa vrcholové prehliadky v tejto kategórii už viac nezúžili na limitovaný počet stále sa opakujúcich súborov, ale priestor na nich dostali aj divadelné súbory, ktoré na Mikuláši či Žatve až tak často nevidíme. Je to taktiež príležitosť pre širší okruh divadelníkov poznať prácu svojich kolegov, nechať sa inšpirovať či poučiť. Veď osobnú skúsenosť v tomto prípade nič nenahradí. Organizátori BM rovnako vypočuli hlas divadelníkov, ktorí žiadali to, aby sa v porote objavilo viac aktívnych divadelných tvorcov,
ktorí sami majú praktickú skúsenosť s tvorbou a vedia tak lepšie poradiť súborom, čo a ako sa dá vylepšiť a skvalitniť.
A kvalitným ročníkom bol tento BM preto, lebo ponúkol vynikajúcu organizáciu a nevídanú šírku inscenačných prístupov, zaujímavých uchopení dramatického, ale aj nedramatického textu, kvalitnú prácu so scénou, zaujímavým herectvom a pestrým žánrovým zastúpením. Po dlhšom období sa objavilo viacero súborov, ktorých personálne zloženie poukazuje na to, že ani starší a skúsenejší herci to ani zďaleka ešte nevzdali. Pre mňa je to veľmi potešiteľný fakt hlavne po tom, čo som si všimol, že činoherné prehliadky a hlavne Scénická žatva sa v posledných rokoch podľa veku zúčastnených súborov stávala čoraz viac prehliadkou mladého a detského divadla.

44. ročník BM ponúkol v programe celkom 9 inscenácií v kategórii A a 7 inscenácií v kategórii B. V kategórii A – súčasné prúdy divadla, najviac zaujali tri inscenácie, z ktorých každá ponúkla úplne odlišnú režijno-výtvarnú koncepciu. Súbor Hugo z Pruského, RosaThea z Ružomberka a Disk z Trnavy sa o. i. vyznačovali snahou o silnú reflexiu stavu spoločnosti, rozkladu individuálnych a tiež spoločenských vzťahov, stratu pocitu spolupatričnosti a ľudskej spolunáležitosti. Použili rozdielne scénografické riešenie (plná scéna hýbajúcich sa klietok, aréna plná piesku či minimalistická scéna s čiernym horizontom), ale vo všetkých troch prípadoch dosiahli maximálny účinok. So zaujímavým riešením hereckého priestoru prišli aj súbory Commedia z Popradu, Apostrop z Liptovského Mikuláša a Teáter Komika z Levíc. Kreatívnym a kolektívnym hereckým prejavom sa prezentoval súbor z Medzibrodu.
Amatérske divadlo tak potvrdzuje svoju úlohu šťuky v slovenskej divadelnej kultúre, kde má miesto netradičná koncepcia (Trnava, Levice), odvážne scénografické či režijné stvárnenie neopozeraného textu (Apostrop, RosaThea), ale aj kvalitný herecký výkon či výkony (Commedia z Popradu, Dominus z Močenka). Vrcholom však bola prepracovaná inscenácia staršieho textu F. Dürrenmatta Návšteva starej dámy, ktorý v náročnej, ale funkčnej scéne,
premyslenej réžii, s kvalitnými a vypracovanými kostýmami, výbornými hereckými výkonmi získal na svojej aktuálnosti. Súbor z Medzibrodu potešil divákov a priniesol zaujímavé podnety v podobe kreatívnej hereckej práce. Najmä svojou potrebou zabaviť divákov sa prezentoval súbor z Veľkého Krtíša.

V kategórii B – tradičný prúd divadla, sme mali možnosť vidieť slovenskú klasiku (Trinásta hodina, Brezno), osvedčené komediálne texty (Škriepky, Prievidza, Tak sa na mňa prilepila, Trebišov, Takmer všetko o mužoch, Tlmače), pokus o inovátorský prístup k inscenovaniu klasiky (Rimavská Sobota) a autorský text s tradičným inscenačným postupom (Kladzany).

Porota najviac ocenila súbory, ktoré popri divadelných kvalitách priniesli závažnejšiu výpoveď o svete okolo seba a nebáli sa ponúknuť nový divadelný pohľad na inscenovaný text a tému (Brezno, Kladzany). O svojej mimoriadnych hereckých kvalitách opäť presvedčil súbor z Prievidze, ktorý disponuje trojgeneračným hereckým kolektívom so zmyslom pre komiku. Súbor z Tlmáč sa spoľahol na divácky atraktívny text a temperamentné herecké výkony troch
predstaviteľov, ktorí priniesli divákom predovšetkým nie príliš náročnú, ale spoľahlivú zábavu. Herecky skúsený kolektív súboru „G“ z Trebišova si trúfol na bulvárnu komédiu a v inscenácii súboru Divosud z Rimavskej Soboty zaujal najmä úvodný herecky prepracovaný vstup, ktorý sľuboval netradičný prístup k stvárneniu klasického text N. V. Gogoľa, ktorý sa však napokon nekonal.

Toto všetko bolo podporené prajnou a kolegiálnou atmosférou, o ktorú sa postarali najmä domáci organizátori, ktorým by som chcel spolu s odbornými pracovníkmi NOC poďakovať a pogratulovať k podnetnej a inšpiratívnej prehliadke.

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.
predseda poroty
10. 6. 2018
Liptovský Mikuláš

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.