Úvod » Súťaže a prehliadky » Belopotockého Mikuláš » Belopotockého Mikuláš 2017 – hodnotenie

Belopotockého Mikuláš 2017 – hodnotenie

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo v dňoch 9. – 11. júna 2017 hlavným organizátorom 43. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých v spolupráci s Domom kultúry a Dierou do sveta – kultúrnym centrom v Liptovskom Mikuláši. Súťaž vyhlasuje Národné osvetové centrum, ktoré je aj jej garantom. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované
s podporou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Liptovský Mikuláš.

Divadelný maratón deviatich súťažných predstavení prebiehal na doskách javiska Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši za výdatnej podpory divákov v hľadisku. Odbornej a širokej diváckej verejnosti sa predstavili amatérske divadelné súbory z Kladzian, Levíc, Bánoviec nad Bebravou, Ružomberka, Tisovca, Trnavy, Brezna,
Hrnčiaroviec na Parnou a Liptovského Mikuláša.

Hosťom prehliadky bolo Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova s predstavením
Moskva – Petušky.

Odborná porota hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky v kultúrnom centre Diera do sveta.

Pracovala v zložení:
predseda Mgr.art. Ján Šimko a členovia Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr.
art. Michal Lošonský, Mgr. art. Silvia Vollmann, Mgr. Pavla Musilová, ArtD.

Súťažné predstavenia a atmosféru divadelnej prehliadky dokumentoval festivalový denník a videozáznamy na facebookuvej stránke Belopotockého Mikuláša. Prehliadku počas troch dní moderovali Mgr. Mária Grajciarová a Mgr. Roman Hapčo.

V rámci vzdelávania ochotníkov bola do programu prehliadky zaradená prednáška o trendoch v európskom divadle po roku 2000 Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí.

Ocenené divadelné súbory Bánovské pokútne divadlo BáPoDi s inscenáciou Hráme našim jubilantom v réžii Silvestra Lavríka a Divadelná skupina DISK z Trnavy s inscenáciou Continuo Hommage a Milan Brežák v réžii Blaha Uhlára boli
odporučené programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu vrcholnej národnej prehliadky divadelných súborov Scénická žatva 2017 do Martina, ktorá sa uskutoční 25. – 29. augusta 2017 v Martine.

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.