Úvod » Aktuality » 28. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022

28. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých variantov tanečných typov.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove. Táto obec vo vranovskom okrese je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu a už takmer 30 rokov každoročne štedro a priateľsky víta sólistov tanečníkov z celého Slovenska, postupujúcich z krajských kôl súťaže, ako i nositeľov tanečných tradícií.

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Organizátormi súťaže sú obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá znemožnila realizáciu súťaže v rokoch 2020 a 2021 a ovplyvnila i tréningové možnosti tanečníkov ľudového tanca, sa vyhlasovateľ súťaže v tomto roku rozhodol motivačne do celoštátneho kola pozvať všetkých prihlásených súťažiacich z ôsmich krajov. V súťaži sa tak v štyroch súťažných kategóriách predstavilo 65 sólistov tanečníkov. Hodnotili ich päťčlenné poroty, vymenované osobitne pre kategórie detí a mládeže (C, D) a pre kategórie dospelých (A, B). Predsedníčkou poroty pre detskú kategóriu C (interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 12 rokov) a mládežnícku kategóriu D (interpreti ľudového tanca vo veku od 13 do 16 rokov) bola etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., členmi poroty boli etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ján Michálik a tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs Bogdán. Ďalšími kategóriami sú kategória A (hlavná kategória, v ktorej tanečníci a tanečnice interpretujú povinný tanec podľa nositeľov tanečných tradícií a interpretujú aj voliteľný tanec) a kategória B (regionálna kategória, v ktorej tanečníci interpretujú regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia). Predsedom poroty kategórií A a B bol tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, členmi poroty boli etnochoreologička a tanečná pedagogička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnológ a tanečný pedagóg Alfréd Lincke, tanečný pedagóg a choreograf Mgr. art. Ján Michálik a tanečný pedagóg Mgr. art. Balázs Bogdán.

Porota v zmysle propozícií súťažiacich kategórií A, C a D zadelila do pásem a titul laureáta udelila víťazovi hlavnej kategórie A.

Trojdňové podujatie otvárala piatková výstava Alexandra Orlíka pod názvom Maľované okienka v interiéri domu kultúry. Slávnostné otvorenie plánované v novom amfiteátri prekazilo búrkové počasie, no po presune techniky sa prezentácia domácich folklórnych zoskupení DFS Rovinka, FS a FSk Rovina v programe Rečňovanky dzeda Šaffu nakoniec realizovalo v mimoriadne pozitívnej atmosfére v interiéri domu kultúry. Strhujúci program folklórneho kolektívu Raslavičan z Raslavíc v sprievode ľudovej hudby pod vedením Stana Baláža bol vynikajúcou bodkou za programom.

Sobotňajšie dopoludnie patrilo priestorovým skúškam, ale i možnosti zakúpiť si remeselné výrobky miestnych tvorcov v exteriéri domu kultúry.

V súťažnej časti boli podľa propozícií stanovené 4 kategórie zastúpené súťažiacimi prinášajúcimi aj málo známy tanečný materiál v celkovo výbornej interpretácii párov i sólistov, obdivuhodne prezentujúcich i tradičné formy ľudového odevu z rôznych lokalít.

V kategórii A tanečné páry ako povinný tanec interpretovali tanec starobapská z myjavskej tanečnej oblasti a sólisti tanečníci tancovali verbunk z Branova.

Súťažný večer zavŕšila vynikajúcim predstavením folklórna skupina Stráne z Važca na hornom Liptove a nasledovali školy tanca pod vedením lektorov, členov odbornej poroty Slavomíra Ondejku a Agáty Krausovej a Alfréda Linckeho a Kataríny Babčákovej. Zábavu sprevádzala ľudová hudba pod vedením Ľuba Hudáka a Michala Pagáča, ktorá počas celého dňa sprevádzala i súťažné predstavenia a vystúpenia v nedeľnom galaprograme.

Odborná porota sa so súťažiacimi a tanečnými pedagógmi detských súťažiacich stretla na rozborovom seminári v nedeľné dopoludnie. Svojimi konštruktívnymi radami a pripomienkami aj v individuálnom hodnotení prispela k neustálemu zvyšovaniu kvality interpretácie ľudového tanca. Zároveň boli súťažiacim umiestneným v striebornom a bronzovom pásme udelené diplomy.

Vrcholom podujatia bol už tradične slávnostný galaprogram, realizovaný v novopostavenom príjemnom a funkčnom amfiteátri v Dlhom Klčove. Súčasťou galaprogramuv réžii Kataríny Babčákovej a Ondreja Galbičku bolo i odhalenie sochy Juraja Šaffu, ktorú odhalil dlhoročný osvetový pracovník a vedúci FS Vranovčan Štefan Kocák. Nasledovalo vystúpenie súťažiacich umiestnených v zlatom pásme i vyhlásenie držiteľov špeciálnych cien a laureáta Šaffovej ostrohy 2022, ktorým sa stal Peter Hrabovský z kategórie A, tancujúci ako voliteľný tanec do skoku z Pohorelej na Horehroní. Najúspešnejší súťažiaci sa predstavia na 67. ročníku Folklórneho festivalu Východná 2022 a na festivale TvorBA 2022. Vrcholom programu bolo predstavenie nositeľov tanečných tradícií Petra Michalčíka a Evy Michalkovej z Križovian nad Dudváhom, Jána a Eleny Gabrišovcov z Trenčianskych Stankoviec a Štefana Višňovského zo Zámutova. Súťažou i galaprogramom divákov sprevádzala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Mgr. Martina Jurčová.

Tento ročník súťaže reflektoval znalosť práce s archívnym tanečným materiálom a jeho spracovaním, výraznú snahu o rešpektovanie tradičného odevu, obuvi a úpravy a osvojenie si zručnosti štýlovej interpretácie jednotlivých variantov tanečných typov. Výnimočnú kvalitu dosiahli súťažné vystúpenia v detskej a mládežníckej kategórii, čo je optimistickým prísľubom do budúcnosti. Úroveň súťaže, systém hodnotenia a organizácia podujatia sa podľa vyjadrení hostí i účastníkov i v tomto období výrazne zlepšila a mala nebývalú úroveň i po stránke organizačného zabezpečenia.

Za organizáciu i odborné vedenie súťaže patrí všetkým veľká vďaka. Tá je však predovšetkým venovaná súťažiacim, ich rodičom, pedagógom, a v neposlednom rade našim predkom, ktorí nám  vzácne formy nášho tanečného dedičstva vytvorili a tradovali.

FOTO: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Tento článok bol zverejnený 10. 6. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.