AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív
20190903_vycvik-SENICA

Projekt vzdelávania pre kultúrne inštitúcie Trnavského kraja

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – sociálnopsychologický výcvik Chcete vedieť viac o nových trendoch v oblasti látkových ...
Zobraziť

Prihláste sa na tréning Strategické plánovanie v kultúrnych organizáciách

Strategické plánovanie je jednou z kľúčových kompetencií riadiacich a odborných pracovníkov – manažérov kultúry. Pripravili sme tréning, na ktorom vás ...
Zobraziť
Loading...

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Národné osvetové centrum a vzdelávanie 2007-2018

Publikácia Národné osvetové centrum a vzdelávanie 2007 – 2018 sumarizuje a mapuje široké a rozmanité spektrum vzdelávacích aktivít. Podobné prehľady ...
Zobraziť

Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes

Publikácia retrospektívne analyzuje základné rámce histórie a tradície občianskeho vzdelávania dospelých v Českej republike a na Slovensku. Jednotlivé štúdie sledujú ...
Zobraziť

Andragogický rozvoj lektora

Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky ...
Zobraziť

Přehled antropologických teorií kultúry

Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ...
Zobraziť

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

V tejto učebnici sa stretnete so základným pojmami, ktoré približujú komunikáciu v celej jej šírke so zameraním na vzdelávanie dospelých ...
Zobraziť

Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky

Inšpirujte sa informáciami z Českej republiky i Európy pri pohľade na riadenie pracovníkov v zrelom veku. Publikácia prináša informácie zamerané ...
Zobraziť
Loading...