AktualityMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Seminár: Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry

Pozývame vás na seminár Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry. Seminár sa uskutoční 13. júna 2019 v priestoroch ...
Zobraziť

Seminár: Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb

Pozývame vás na seminár Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb. Seminár pripravilo Národné osvetové centrum a ...
Zobraziť

Pozvánka na seminár: Prevencia vybraných sociálno-patologických javov

Prevencia rizikového správania detí a mládeže, kyberšikana, prevencia kriminality a divácke násilie. Chcete o tom vedieť viac? Ste na správnom ...
Zobraziť
Loading...